Καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) αυξημένα κατά 7,1% στα 737,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε για το α’ εξάμηνο 2018 ο ΟΠΑΠ, έναντι 688,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017.

Συγκεκριμένα, το β' τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 9,3% στα 360,2 εκατ. ευρώ λόγω της αυξημένης συνεισφοράς των VLTs, ενώ τόσο το Παγκόσμιο Κύπελλο όσο και τα Virtuals συνέβαλαν στην αυξημένη επίδοση των παιχνιδιών στοιχηματισμού.

Τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 6,9% στα 288,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018 έναντι 269,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017. Το β’ τρίμηνο 2018, τα καθαρά έσοδα από παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 9,1% στα 140,1 εκατ. ευρώ  έναντι 128,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σημειώνοντας ανάλογη αύξηση με το ρυθμό αύξησης των εσόδων.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 20,5% στα 157,4 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2018 έναντι 130,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017 ή αυξημένα κατά 10,3% σε σχέση με τα προσαρμοσμένα EBITDA α’ εξαμήνου του 2017, (μη συμπεριλαμβανομένων έκτακτων επίδικων προβλέψεων). Το β’ τρίμηνο 2018, τα EBITDA ανήλθαν σε 70,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,6% ή 11,7%, σε σύγκριση με τα προσαρμοσμένα EBITDA.

Τα καθαρά κέρδη α’ εξαμήνου 2018 διαμορφώθηκαν σε €66,1εκ., αυξημένα κατά 32,9% έναντι 49,7 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2017, λόγω της μεταβολής του φόρου σε σχέση με πέρυσι. Τα καθαρά κέρδη β’ τριμήνου 2018 ανήλθαν σε 26,2 εκατ. ευρώ έναντι 16,5 εκατ. ευρώ (ή 25,1 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένο επίπεδο), την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο CEO του OΠΑΠ Ντάμιεν Κόουπ δήλωσε:

«Μετά από ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω καλές επιδόσεις από την ομάδα του ΟΠΑΠ και το δεύτερο τρίμηνο. Συγκεκριμένα τα έσοδα και η κερδοφορία του ΟΠΑΠ σημείωσαν και πάλι ανάπτυξη. Τα αποτελέσματά μας εξακολουθούν να ενισχύονται από την αυξανόμενη συνεισφορά των παιγνιομηχανημάτων (VLTs) και τη βελτίωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μας συνολικά. Το δεύτερο τρίμηνο ωφεληθήκαμε επίσης από την δραστηριότητα των πρώτων εβδομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, με τη χρήση των συσκευών αυτόματης εξυπηρέτησης στοιχηματισμού (SSBTs) να αυξάνεται.

Παρόλο που η ανάκαμψη της οικονομίας δεν έχει ακόμη συμβάλλει καθοριστικά στην τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, ο ΟΠΑΠ εξακολουθεί να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς του στόχους στο πλαίσιο του Οράματος 2020. Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου των καταστημάτων συνεχίζεται, και ήδη μέσα στο 2018 έχουν ανοίξει περισσότερα από 300 νέα πρακτορεία ΟΠΑΠ και 38 νέα Gaming Halls. Είμαστε, επίσης, ιδιαίτερα υπερήφανοι για την επιτυχή και έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος τεχνολογικού μετασχηματισμού της εταιρείας μας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αυτού του είδους που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ευρώπη, με την εγκατάσταση περισσότερων από 50.000 νέων διαφορετικών συσκευών. Το έργο αυτό θέτει γερά θεμέλια για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και για μελλοντικά οφέλη για τους πράκτορές μας.

Για το υπόλοιπο του έτους, θα εστιάσουμε στην ανάπτυξη της πελατειακής βάσης των VLTs, την εισαγωγή νέων προϊόντων στοιχηματισμού και αριθμολαχείων στα καταστήματά μας, καθώς και την έναρξη λειτουργίας της νέας μας διαδικτυακής πλατφόρμας στοιχηματισμού. Έχουμε, λοιπόν, μια ακόμη απαιτητική περίοδο μπροστά μας, καθώς και πίστη στις δυνατότητές μας να εκπληρώσουμε τους στόχους μας.»