Μια… πρόγευση του τι θα συμβεί το 2016 στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης αποτελεί σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς η τοποθέτηση επιτρόπου στην International Life η οποία αναμένεται να ακολουθηθεί από την μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων ζωής της εταιρείας στην Εθνική Ασφαλιστική.

Η Εποπτική Αρχή τοποθέτησε τον επίτροπο κρίνοντας ότι η εταιρεία ζωής του ομίλου της International Life «δεν καλύπτει το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, δεν διαθέτει το ελάχιστο εγγυητικό κεφάλαιο και η ασφαλιστική τοποθέτησή της δεν επαρκεί για την κάλυψη των τεχνικών αποθεμάτων».

Στο σκεπτικό της αναφέρεται επίσης ότι «δεν κατέστη εφικτή η σύναψη συμφωνίας για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων ζωής σε ανάδοχο ασφαλιστική επιχείρηση εντός της προθεσμίας που σχεδίαζε η διοίκηση της εταιρείας και ορίστηκε και από την ΤτΕ».

Ο διορισμός επιτρόπου στην εταιρεία ζωής του ομίλου της International Life συνοδεύθηκε και με τον διορισμό του ίδιου επιτρόπου και στη δεύτερη ασφαλιστική εταιρεία του ομίλου, την International Life Γενικών Ασφαλίσεων, λόγω της μετοχικής διασύνδεσης των δύο εταιρειών.

International Life: Κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας

Από την πλευρά της η International Life επισημαίνει σε ανακοίνωση της ότι «μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις  βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταβίβασης χαρτοφυλακίου Ζωής, εγγυώμενη πλήρως τα συμφέροντα όλων των ασφαλισμένων και συνεργατών της».

Κατόπιν αιτήματος της εταιρείας – για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης των συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων μερών – η εν λόγω συναλλαγή θα εκτελεστεί υπό την εποπτεία της ΤτΕ. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ιωάννης Περιστέρης, αναλογιστής και έμπειρο στέλεχος της αγοράς, έχει αναλάβει την επίβλεψη της εκτέλεσης και την έγκριση της συναλλαγής, καθώς και όλα όσα η νομοθεσία ορίζει, αναφέρει επίσης η ανακοίνωση της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 90% χαρτοφυλακίου ασφαλίσεων ζωής, οι εργασίες της International Life στο εξής θα αφορούν στις Γενικές Ασφαλίσεις, ενώ θα συνεχίσει να «πουλάει» ασφάλειες ζωής ως διαμεσολαβητής για την Εθνική Ασφαλιστική.

Η πρώτη από… πολλές

Πρόκειται για την πρώτη τοποθέτηση επιτρόπου σε ελληνική ασφαλιστική εταιρεία αλλά όχι και τη τελευταία, τονίζει με νόημα παράγοντας της ασφαλιστικής αγοράς. Με την εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας Solvency II από το 2016 αναμένονται δομικές αλλαγές στον ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο καθώς πολλές εταιρείες θα δυσκολευθούν να ανταπεξέλθουν στις νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις που απαιτούνται.

Η οδηγία Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ) αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των κεφαλαιακών αναγκών του ασφαλιστικού κλάδου και αναμένεται να απαιτήσει σημαντικές αυξήσεις κεφαλαίων, αλλά και ριζική αλλαγή σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Οι ασφαλιστικές που δεν θα καλύπτουν τις νέες αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να καταθέσουν σχέδια αναδιάρθρωσης τα οποία θα εποπτεύονται από ειδικούς επιτρόπους που θα τοποθετεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Πολλά χαρτοφυλάκια θα αλλάξουν χέρια και πολλές εταιρείες θα συγχωνευτούν προκειμένου να πετύχουν οικονομίες κλίμακος και να ανταπεξέλθουν στα επιπλέον κόστη.