Τράπεζες
23-03-2021 | 17:45

Alpha Bank: Στα 103,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του 2020

Newsroom
Μοιράσου το
Alpha Bank: Στα 103,7 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του 2020
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Με καθαρά κέρδη ύψους 103,7 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2020 για τον ομίλο Alpha Bank ο οποίος εμφάνισε ισχυρή λειτουργική επίδοση επηρεασμένη θετικά από τον περιορισμό του κόστους.

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 18,4% στο τέλος Δεκεμβρίου 2020, παρέχοντας απόθεμα κεφαλαίων ύψους 2 δισ. ευρώ έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου εποπτικού ορίου (OCR) 14%.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση και υψηλό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα το δ’ τρίμηνο

Ο όμιλος κατέγραψε ενισχυμένο Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ύψους 859 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3,4% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικής κύριας λειτουργικής κερδοφορίας και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.

Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 1,434 δισ. το 2020, αυξημένο κατά 25% σε ετήσια βάση και αντιστοιχεί σε 3,6%, ως ποσοστό των υπολοίπων δανείων.

Το δ’ τρίμηνο 2020, η Alpha Bank κατέγραψε κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους Ευρώ 430 εκατ., κυρίως από χρηματοοικονομικά κέρδη που προέκυψαν από το χαρτοφυλάκιο ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και σχετιζόμενα με την ανταλλαγή μέρους των υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε τον Δεκέμβριο 2020, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή κερδών ύψους Ευρώ 171 εκατ. Το 2020, τα Κέρδη από Χρηματοοικονομικές Πράξεις ανήλθαν σε 690 εκατ. έναντι Ευρώ 410 εκατ. το 2019.

Οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 1.306 εκατ. ή 3,3% επί του μέσου όρου δανείων, έναντι Ευρώ 995 εκατ. το προηγούμενο έτος, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους Ευρώ 283 εκατ., σχετιζόμενες με την επίπτωση της πανδημίας, και επιπλέον ζημιώναπομείωσης για τις αναμενόμενες μη οργανικές ενέργειες διαχείρισης των  Καθυστερήσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, δήλωσε:

«Σε μία χρονιά πρωτόγνωρης αστάθειας για τις αγορές, η Alpha Bank πέτυχε ισχυρή λειτουργική επίδοση, με Κέρδη Μετά από Φόρους ύψους Ευρώ 103,7 εκατ., έχοντας παράλληλα λάβει πρόσθετες προβλέψεις ύψους Ευρώ 283 εκατ. εξαιτίας της πανδημίας, και ενισχυμένο Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ύψους Ευρώ 859 εκατ., αυξημένο κατά 3,4% σε ετήσια βάση.

Παραμείναμε προσηλωμένοι στο Στρατηγικό μας Σχέδιο και καταφέραμε με απόλυτη επιτυχία να εκπληρώσουμε μία πληθώρα στόχων. Στο μέτωπο των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, υπογράψαμε δεσμευτική συμφωνία με την Davidson Kempner για το Project Galaxy, που περιλαμβάνει την πώληση της τιτλοποίησης ύψους Ευρώ 10,8 δισ.και του 80% της θυγατρικής μας εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal,  αλλά και αποκλειστική συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των υπόλοιπων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων. Όσον αφορά στην κεφαλαιακήμας επάρκεια, ολοκληρώσαμε επιτυχώς δύο εκδόσεις ομολόγων Tier II, συνολικού ύψους Ευρώ 1 δισ.,
 ισχυροποιώντας περαιτέρω τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής μας Επάρκειας σε 16,9%, υπολογιζόμενης και της επίπτωσης της συναλλαγής Galaxy. Στον τομέα της τραπεζικής δραστηριότητας, στηρίξαμε την Ελληνική Οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους Ευρώ 5,6 δισ., την υψηλότερη επίδοση από το 2008, συμμετέχονταςπαράλληλα ενεργά, σε όλα τα  χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης με την εγγύηση κρατικών φορέων, προς όφελος των Πελατών μας. Από πλευράς επιχειρηματικής ανάπτυξης, συνάψαμε μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την ανταγωνιστική μας θέση στην πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, ιδίως μέσω ψηφιακών δικτύων, και να επεκταθούμε στον τομέα των συνταξιοδοτικών και αποταμιευτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.

Καθώς έχουμε ήδη συμπληρώσει έναν χρόνο πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, οφείλω ένα θερμό ευχαριστώ σε όλο το Προσωπικό μας για την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά που έχουν καταθέσει για την εξυπηρέτηση τωνΠελατών μας και τη διατήρηση της ισχυρής θέσης  της Τράπεζας, καθώς είναι ορατή η έξοδος από την κρίση.

Η πεποίθηση μας για ισχυρή ανάκαμψη στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της επανεκκίνησης της οικονομίας και της εισροής των ευρωπαϊκών πόρων, και η επιτυχής υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου, δίνουν την αυτοπεποίθηση στην ανανεωμένη διοικητική ομάδα της Alpha Bank να επικεντρωθεί στην επιτάχυνση της μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ελλάδα σε μονοψήφιο ποσοστό και στην υιοθέτηση ακόμη υψηλότερων στόχων απόδοσης, την ίδια στιγμή που το πολυδιάστατο Σχέδιο Μετασχηματισμού μας εισέρχεται στο στάδιο της πλήρους εφαρμογής».

Αυξημένη τραπεζική δραστηριότητα το 2020

Η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ύψους Ευρώ 5,6 δισ. το 2020, αυξημένες κατά 60% σε ετήσια βάση. Οι νέες χρηματοδοτήσεις από την αρχή του έτους ανήλθαν σε Ευρώ 0,6 δισ.

Το 2020, το χαρτοφυλάκιο των Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 5% και ανήλθε σε Ευρώ 28,2 δισ.

Οι εισροές καταθέσεων από τον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν κατά Ευρώ 3,6 δισ. σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της υψηλότερου ρυθμού αποταμίευσης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Ανθεκτική παρέμεινε η επίδοση των Εσόδων από προμήθειες, τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 335 εκατ. έναντι Ευρώ 340 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας, ως αποτέλεσμα της προσήλωσης στην πελατοκεντρική ανάπτυξη του Δικτύου μας. Τον Δεκέμβριο 2020, η Τράπεζα σύναψε αποκλειστική μακροπρόθεσμη συνεργασία με την Generali στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, η οποία αναμένεται ότι θα επιταχύνει δυναμικά την επίτευξη των στόχων της Τράπεζας στον συγκεκριμένο τομέα.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.