ΕΚΕ - Sustainability
10-06-2021 | 12:40

Ελληνικός Χρυσός: Σταθερός αρωγός στην βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας

Η Ελληνικός Χρυσός στέκεται διαχρονικά και με συνέπεια δίπλα στις ανάγκες τις τοπικής κοινωνίας της ΒΑ Χαλκιδικής, έχοντας υλοποιήσει  πληθώρα έργων, προμηθειών και δωρεών.

Η Ελληνικός Χρυσός, η οποία  από το 2004 αναπτύσσει και λειτουργεί τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική και αποτελεί μία από τις ιστορικά μεγαλύτερες απευθείας ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα δεν εκπροσωπεί μόνο ένα μεγάλο κεφάλαιο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρρας αλλά συνδέεται και με την ενίσχυση της ευημερίας της τοπικής κοινωνίας αναπτύσσοντας τα τελευταία 10 χρόνια συστηματικές δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που ξεπερνούν τα 24 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία στέκεται διαχρονικά και με συνέπεια δίπλα στις ανάγκες τις τοπικής κοινωνίας, έχοντας υλοποιήσει  πληθώρα έργων, προμηθειών και δωρεών και συμβάλλοντας σημαντικά στην βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου Αριστοτέλη, την περιβαλλοντική αναβάθμιση και την ενίσχυση των τοπικών δομών πολιτισμού, αθλητισμού,  εκπαίδευσης και υγείας.

Εντός του 2020, η Ελληνικός Χρυσός  δέσμευσε και επένδυσε περί τα €1,5εκ., για την υλοποίηση άνω των 60 συνολικά έργων εταιρικής υπευθυνότητας με άξονες ευθύνης την Υγεία, την Παιδεία, το Περιβάλλον, τον Αθλητισμό, τον Πολιτισμό και την Ποιότητα Ζωής.

Ενδεικτικά, προς αυτή την κατεύθυνση έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται υπό υλοποίηση ενέργειες όπως:

•    Επισκευές δρόμων και υποδομών μεταξύ των οποίων η επισκευή της οδικής σύνδεσης Βαρβάρας-Ολυμπιάδας 

•    Επισκευή και συντήρηση σχολικών υποδομών σε 10 σχολεία του Δήμου 

•    Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες στην περιοχή της Ολυμπιάδας και ενίσχυση των αντιπλημμυρικών υποδομών της περιοχής

•    Αποκατάσταση κι ενίσχυση δικτύων υδροδότησης

•    Παροχή μηχανημάτων έργου και κατασκευαστικών υλικών για πληθώρα νέων έργων, τεχνικών αποκαταστάσεων και καθαρισμών στο Δήμο Αριστοτέλη

•    Απολύμανση όλων των σχολείων και κύριων δημοτικών κτηρίων εν μέσω πανδημίας

•    Δημιουργία πυροσβεστικού εποχικού κλιμακίου στην Κοινότητα της Ολυμπιάδας

•    Εξασφάλιση θέρμανσης σε εκκλησίες και ευπαθείς ομάδες 

•    Ουσιαστική ενίσχυση των δομών καθαριότητας του Δήμου Αριστοτέλη με την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος μικρού όγκου για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων

•    Υποστήριξη πληθώρας τοπικών πολιτιστικών και κοινωνικών δρώμενων που διατηρούν κι ενισχύουν τα ήθη κι έθιμα του τόπου

•    Οικονομική υποστήριξη του προγράμματος τουριστικής προβολής που εκπονείται από το Δήμο Αριστοτέλη 

•    Προμήθεια και δωρεά κάδων, παγκακιών και ζαρντινιέρων για χρήση στους δημοτικούς χώρους της περιοχής

•    Προμήθεια μεγάλης ποσότητας δέντρων και καλλωπιστικών φυτών, στις κοινότητες του Δήμου

•    Ενίσχυση των δομών φιλοξενίας και περίθαλψης των αδέσποτων ζώων της περιοχής

•    Αναβάθμιση των επιστημονικών δεξιοτήτων των μαθητών του Δήμου Αριστοτέλη με την εξασφάλιση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα  EDUACT, μέσω του οποίου μπορούν να εξοικειωθούν με τις επιστήμες και την τεχνολογία

•    Υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων όπως άστεγοι και άτομα με προβλήματα εθισμού 

•    Ολοκλήρωση των καίριων τεχνικών και κατασκευαστικών παρεμβάσεων στις παιδικές κατασκηνώσεις στη δημοτική ενότητα Μεγάλης Παναγίας

•    Κατασκευή της περίφραξης του γηπέδου Βαρβάρας, προκειμένου η τοπική ομάδα να γίνει δεκτή στην ανώτερη κατηγορία

•    Οικονομική στήριξη των αθλητικών Συλλόγων της περιοχής

Εικόνα
Υδροσπορά2

Ενεργή δράση στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Η Ελληνικός Χρυσός συμμετέχει από την πρώτη στιγμή στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, συστήνοντας έκτακτο ταμείο αρωγής προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις πρωτοβουλίες της, τόσο για την υποστήριξη του υγειονομικού έργου που εκπονεί ο Δήμος Αριστοτέλη, όσο και για την ενίσχυση των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα.

Πρωτοποριακή περιβαλλοντική στρατηγική

Η Ελληνικός Χρυσός έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα από τα πιο ολοκληρωμένα προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης στην Ευρώπη, το οποίο παρακολουθεί και καταγράφει μεταξύ άλλων την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και των υδάτων, το ακουστικό περιβάλλον και τον θόρυβο, την σεισμικότητα και το οικοσύστημα, σε περισσότερα από 400 σημεία ελέγχου, αναρτώντας τα αποτελέσματα σε προσβάσιμη από όλους ειδική πλατφόρμα στο διαδίκτυο.

Εικόνα
Monitoring sea

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής της στρατηγικής η εταιρεία υλοποιεί στην περιοχή της Ολυμπιάδας ένα από τα ιστορικώς μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία περιοχή όπου στην δεκαετία του ’60-’70 εναποτίθεντο τα μεταλλευτικά κατάλοιπα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες των μεταλλείων. Πλέον, η περιοχή έχει καθαριστεί από αυτές τις εναποθέσεις των παλαιών ιδιοκτητών, με επένδυση άνω των €100 εκατ., έχοντας απομακρύνει 3 εκ. τόνους μεταλλευτικών καταλοίπων και εξυγιαίνοντας πλήρως μία έκταση 300.000 τ.μ, μέρος της οποίας πλέον καταλαμβάνεται από ένα φυτώριο 150.000 τ.μ. όπου καλλιεργούνταιπερισσότερα από 400 είδη τοπικών φυτών που χρησιμοποιούνται στα έργα αποκατάστασης.

Ομοίως, η Ελληνικός Χρυσός μειώνει ακόμη περισσότερο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, όπως η Ξηρή Απόθεση των μεταλλευτικών καταλοίπων, μια επαναστατική μέθοδος για την ασφαλή και βιώσιμη απόθεση που εφαρμόζει  ήδη στον πρότυπο Χώρο Ξηρής Απόθεσης στον Κοκκινόλακκα, και που θα εφαρμόσει και στις Σκουριές. Με τον τρόπο αυτό, η περιβαλλοντική επίδραση του νέου χώρου απόθεσης που θα κατασκευαστεί στις Σκουριές θα  μειωθεί κατά 50%, σε ένα έργο που ήδη από τον σχεδιασμό του έχει ενσωματώσει πλήρως τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Responsible Mining

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της εταιρείας, τόσο σε επίπεδο μητρικής Eldorado Gold όσο και της Ελληνικός Χρυσός, βρίσκεται το λεγόμενο Responsible Mining, η αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας, που βασίζεται στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Το Responsible Mining πρεσβεύει την κοινωνική και οικονομική ευημερίας για τις τοπικές κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε, την ενίσχυση της περιβαλλοντικής μέριμνας και τη διαρκή βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης με όρους αξιοκρατίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Από την διοίκηση μέχρι τη γραμμή παραγωγής, η αρχή της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας διέπει κάθε στάδιο της λειτουργίας μας.

Σχετικά με την Ελληνικός Χρυσός

Η Ελληνικός Χρυσός, είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μόλυβδου και ψευδαργύρου, με έδρα την Αθήνα. Από το 2003 μέχρι και σήμερα αναπτύσσει και λειτουργεί με υπευθυνότητα, ασφάλεια και υπό τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους τα Μεταλλεία Κασσάνδρας στη ΒΑ Χαλκιδική, τα οποία αποτελούνται από τρία μεταλλευτικά έργα: Μεταλλείο Στρατωνίου-Μαύρων Πετρών, Μεταλλείο Ολυμπιάδας, Έργο Σκουριών. Συνεχίζοντας μία μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας δίνοντας ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και συμβάλλοντας στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας με επενδύσεις που ξεπερνούν το $1 δισ., απασχόληση 1.600 εργαζόμενων, ενεργή στήριξη των τοπικών προμηθευτών και σημαντικές επενδύσεις σε πρωτοβουλίες και έργα υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας. Από το 2012, λειτουργεί ως θυγατρική της Eldorado Gold Corporation, μία καναδική μεταλλευτική εταιρεία με 25 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα, ανάπτυξη και λειτουργία μεταλλείων ανά τον κόσμο.