ΕΚΕ - Sustainability
25-05-2021 | 20:34

Η «ακτινογραφία» των βιώσιμων επενδύσεων

Η ζήτηση για κεφάλαια που διοχετεύονται σε επενδύσεις που διέπονται από ισχυρά ESG κριτήρια έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Η ζήτηση για κεφάλαια που διοχετεύονται σε επενδύσεις που διέπονται από ισχυρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά ή κυβερνητικά κριτήρια (ESG) έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.

Πολλές από αυτές περιλαμβάνουν όρους όπως «ηθικό» ή «αντίκτυπος» ή «βιώσιμος» και συχνά μάλιστα είναι δυσδιάκριτο το εάν οι έννοιες αυτές στην πράξη αλληλοσυμπληρώνονται ή αλληλοεπικαλύπτονται.

Τι καθιστά όμως μια επένδυση βιώσιμη ή αλλιώς υπεύθυνη; Ελλείψει παγκόσμιας συναίνεσης, οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν ένα φάσμα επενδυτικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές κεφαλαίων για την αξιολόγηση ζητημάτων ESG πριν επιλέξουν να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει την εξέταση των προληπτικών ενεργειών από την πλευρά μιας εταιρείας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, το ιστορικό της σε σχέση με την αποψίλωση των δασών ή την ποικιλομορφία της αίθουσας συνεδριάσεων για να διασφαλίσει ότι λειτουργεί με τρόπο που είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμος με την πάροδο του χρόνου. Καλύπτει επίσης τον τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση διαχειρίζεται τα  περιουσιακά της στοιχεία όπως είναι για παράδειγμα ο τρόπος με τον  οποίο ένα αμοιβαίο κεφάλαιο φαίνεται να επηρεάζει τη διαχείριση της εταιρείας σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. 

Σε μια πιο συνοπτική προσέγγιση, θα μπορούσε να αναφερθεί ότι αδρομερώς οι εταιρείες έχουν κάποιες απο τις παρακάτω επιλογές:

Ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG

Η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη διαδικασία - όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος βιωσιμότητας - κατά την ανάλυση επενδύσεων.

Οι «ηθικές» επενδύσεις

Είναι μία από τις πολλές στρατηγικές που αποκλείουν ρητά ορισμένες μετοχές ή τομείς. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε κεφάλαια που αποφεύγουν τις λεγόμενες «αμαρτωλές» μετοχές, όπως εταιρείες που συνδέονται με πορνογραφία, όπλα, τυχερά παιχνίδια, αλκοόλ ή καπνό. Σε αυτή την περίπτωση, οι «ηθικές» επενδύσεις επιτρέπουν σε ένα άτομο να επενδύει σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές, θρησκευτικές ή πολιτικές του αξίες.

Ο αντίκτυπος της επένδυσης

Ενώ όλες οι μορφές επενδύσεων στη θεωρία έχουν «αντίκτυπο», καλό ή κακό, τα κεφάλαια που φέρουν αυτή την ετικέτα επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι ο αντίκτυπος είναι μετρήσιμος. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να αφορά σε επενδύσεις σε έργα όπου η οικονομική απόδοση συνδέεται με τη βελτίωση των ποσοστών αλφαβητισμού ή των αποτελεσμάτων υγείας στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Ο «καλύτερος στην τάξη»

Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτή η προσέγγιση επιλέγει εταιρείες που έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση σε ζητήματα που σχετίζονται με τα κριτήρια ESG, ακόμη και αν ο τομέας είναι ένας από τους οποίους πολλοί θα θεωρούσαν λιγότερο βιώσιμους, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Σε αντίθεση με τις «ηθικές» επενδύσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να δουν τους επενδυτές να χάνουν εντελώς εάν ο τομέας που αποφεύγουν αναπτύσσεται, η επένδυση στην κατηγορία αυτή επιτρέπει στα funds να διατηρούν την επιλογή έκθεσης στις αποδόσεις του κλάδου.

Θετική τάση

Πρόκειται για τον όρο «positive tilt» όπου ένα fund επιλέγει να αγοράζει περισσότερες μετοχές από επιχειρήσεις με καλή απόδοση ESG, για παράδειγμα όσον αφορά στις εκπομπές άνθρακα και λιγότερες μετοχές από εταιρείες που έχουν χειρότερη απόδοση σε έναν δεδομένο δείκτη.

Δέσμευση-Επιτροπεία

Η επιτροπεία αναφέρεται στην ευθύνη ενός διαχειριστή κεφαλαίων να διαχειρίζεται τα χρήματα των πελατών τους με τρόπο που δημιουργεί μακροπρόθεσμη, βιώσιμη αξία. Mία μέθοδος για να το κάνουν αυτό είναι «εμπλέκοντας» ή μιλώντας με τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών στις οποίες επενδύουν για να τους προκαλέσουν να έχουν καλύτερη απόδοση σε ζητήματα ESG.

Ψηφοφορία PROXY

Όταν οι λέξεις δεν είναι αρκετές, οι διαχειριστές κεφαλαίων μπορούν να στραφούν στην κάλπη. Συγκεκριμένα, οποιοσδήποτε κατέχει μετοχές σε μια εταιρεία έχει το δικαίωμα να ψηφίζει μία φορά το χρόνο για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του εάν θα το διοικητικό συμβούλιο θα διατηρήσεις τις θέσεις του, και να υποστηρίξει τα προτεινόμενα προγράμματα αμοιβών και μπόνους. Σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, όπου πολλές χιλιάδες άτομα μπορούν να μοιραστούν την κυριότητα, ο διαχειριστής του ταμείου ή η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων ποιον τρόπο θα γίνει η ψηφοφορία για λογαριασμό τους.