Την διαπιστωτική πράξη για την Επιτροπή Ανταγωνισμού υπέγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης θέτοντας εκτός Επιτροπής την Βασιλική Θάνου και τρία άλλα στελέχη της Επιτροπής που εμπίπτουν στις διατάξεις του νέου νόμου και συνεπώς δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Η κα. Θάνου έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί ενώ δεν γίνονταν επίσης να απομακρυνθεί από τη θέση της.

Ωστόσο, η δημοσίευση του ΦΕΚ το Σάββατο και η αναδρομική ισχύς των ασυμβιβάστων που επεξηγούνται σε αυτό, οδηγούν τη Βασιλική Θάνου εκτός Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν τη Δευτέρα από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι διαπιστωτικές πράξεις για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4623/2019 και ισχύει, της προέδρου Βασιλικής Θάνου - Χριστοφίλου, της αντιπροέδρου 'Αννας Νάκου και των εισηγητών - τακτικών μελών Ιωάννη Παύλοβιτς και Νικολάου Ζευγώλη.