Η κατανάλωση στην εσωτερική αγορά της Κίνας ήταν γενικά σταθερή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ αναμένεται ότι θα καταγράψει σταθερή ανάπτυξη και κατά το δεύτερο εξάμηνο, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας (MOC).

Η κατανάλωση των βασικών αγαθών αυξήθηκε με τις πωλήσεις λιανικής, των προϊόντων καθημερινής διαβίωσης, αλλά και των αναψυκτικών να παρουσιάζουν αύξηση κατά 14,1% και 9,9% αντίστοιχα, όπως δείχνουν τα στοιχεία του ίδιου υπουργείου.