Μέσα στο α’ εξάμηνο του 2016 αναμένεται να τρέξει το νέο «Εξοικονομώ κατ’οίκον» σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr καθώς ακόμη δεν έχουν προσδιοριστεί οι όροι και προϋποθέσεις όπως είναι για παράδειγμα τα ποσά της χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι σχετικοί πόροι ανέρχονται σε περίπου 248 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης ενώ κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο το συνολικό ποσό που διατέθηκε έφθασε τα 548 εκατ. ευρώ. Όπως έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο, η επανέναρξη του προγράμματος αποτελεί προτεραιότητα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και ο σχεδιασμός του εκπονείται σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Όσον αφορά στην τελευταία προγραμματική περίοδο, οι συνολικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν έφθασαν τις 86.703, στο πρόγραμμα υπάχθηκαν οι 50.041 ενώ 44.490 ήταν οι τελικές εκταμιεύσεις. Σε εκκρεμότητα βρίσκονται 35.715 αιτήσεις και σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομίας, κ. Σταθάκη, εξετάζονται τα κριτήρια συμπερίληψης των υπαρχουσών αιτήσεων των νοικοκυριών, για τις οποίες εκκρεμεί η ένταξη τους, στο νέο πρόγραμμα.

Ωστόσο,  με βραδείς ρυθμούς προχώρησε το πρόγραμμα μέσα στο 2015 καθώς εντάχθηκαν συνολικά μόνο 527 ωφελούμενοι από απελευθέρωση προηγούμενων δεσμευμένων κονδυλίων, η οποία προήλθε είτε από απεντάξεις ωφελουμένων λόγω μη ολοκλήρωσης των έργων είτε από υπαναχωρήσεις ωφελουμένων.

Ο κ. Σταθάκης επιβεβαίωσε τον χαμηλό αριθμό των ωφελουμένων το 2015 ενώ  ανέφερε σχετικά ότι «λόγω στενότητας των προθεσμιών ολοκλήρωσης του προγράμματος, δεν υπάρχουν πλέον τα χρονικά περιθώρια για να πραγματοποιηθούν νέες υπαγωγές και να προλάβουν τα έργα αυτά να υλοποιηθούν εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013».