Το 80% των κόκκινων δανείων που συνδέονται με πρώτη κατοικία πληρούν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στον νέο Νόμο Κατσέλη, ενώ σχεδόν όλα εξ αυτών θα είναι επιλέξιμα για επιδότηση, αναφέρουν στο insider.gr πηγές με γνώση των διαδικασιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τραπεζών, από τα 240.000 κόκκινα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, τα 200.000 θα εγκριθούν προς ρύθμιση μέσω της νέας πλατφόρμας, η οποία θα αντικαταστήσει τις δικαστικές αίθουσες, συνολικού υπολοίπου 10-11 δισ. ευρώ.

Δικλείδα ασφαλείας για τις τράπεζες να ενταχθούν μόνο όσα δάνεια «κοκκίνισαν» έως το τέλος του 2018, ώστε να μην αποτελέσει ο νέος νόμος κίνητρο για αθέτηση πληρωμών.

Ποια είναι τα κριτήρια

Η πλατφόρμα θα λειτουργεί με βάση έναν αλγόριθμο, ο οποίος θα εξετάζει εάν πληρούνται ταυτόχρονα τα εξής κριτήρια:

•    Το δάνειο να έχει καταστεί υπερήμερο έως τις 31/12/2018
•    Ανεξόφλητο υπόλοιπο οφειλής έως 130.000 ευρώ
•    Αντικειμενική αξία α΄κατοικίας έως 250.000 ευρώ
•    Οικογενειακό εισόδημα από 12.500 έως 31.000 ευρώ, για ένα άτομο και 5μελή οικογένεια αντίστοιχα
•    Εάν ο οφειλέτης έχει καταθέσεις σε άλλες τράπεζες
•    Εάν ο οφειλέτης έχει περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να αποφέρουν εισόδημα

Τι περιλαμβάνει η ρύθμιση

Εάν η αίτηση πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, η τράπεζα θα κάνει πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη και νέα δανειακή σύμβαση, η οποία θα περιλαμβάνει:
•    Επιμήκυνση δανείου, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της μηνιαίας δόσης έως και 30%
•    Μείωση του επιτοκίου από Euribor+4%, σήμερα, σε Euribor+2%
•    Κούρεμα της οφειλής, το οποίο δεν θα είναι οριζόντιο αλλά θα εξετάζεται υπό προϋποθέσεις

Ποιοι θα πάρουν επιδότηση

Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, εφόσον ένας οφειλέτης πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, θα είναι επιλέξιμος για κρατική επιδότηση. Το ύψος της επιδότησης θα εξαρτηθεί από τις επιμέρους παραμέτρους και θα καθοριστεί βάσει αλγορίθμου, ενώ η επιδότηση θα μπορεί να επεκταθεί έως και τα 25 χρόνια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν ισχύει η αίσθηση που υπήρχε ότι μια πολύ μικρότερη περίμετρος δανείων θα απολαύσουν τα οφέλη της κρατικής δόσης, αλλά σε αυτή θα ενταχθούν «σχεδόν όλα τα δάνεια». 

Τι θα γίνει με την «ουρά» του νόμου Κατσέλη

Το γεγονός αυτό αλλάζει τα δεδομένα και καθιστά τον νέο νόμο πολύ πιο ελκυστικό για όσους έχουν καταθέσει αίτηση στον υφιστάμενο Νόμο Κατσέλη και αναμένουν την εκδίκαση της υπόθεσής τους.

Για όσους δανειολήπτες έχουν ήδη λάβει δικάσιμο, περίπου 150.000 συνολικά, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη κατά πόσο θα υποχρεωθούν να αιτηθούν προστασία μέσω της νέας πλατφόρμας ή εάν θα η υπόθεσή τους θα εκδικαστεί βάσει του τότε ισχύοντος νόμου.

Πηγές με γνώση των συνομιλιών αναφέρουν ότι αποτελεί αίτημα των τραπεζών να έχει ο νόμος αναδρομική ισχύ, κάτι στο οποίο η κυβέρνηση δεν ήταν καταρχήν αρνητική, ωστόσο τίθενται σύνθετα νομικά ζητήματα που χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

Ως εκ τούτου, για το ζήτημα αυτό δεν υπήρξε συμφωνία και αναμένεται η γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων εντός των ημερών, ώστε η νομοθέτηση να ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα.

Την ίδια ώρα, το σχέδιο τραπεζών και κυβέρνηση εξετάζουν οι Θεσμοί, με το βλέμμα να στρέφεται στη Φρανκφούρτη και τον Επόπτη των τραπεζών για γνωμοδότηση επί του εξεταζόμενου νόμου και τι μπορεί αυτός να συνεπάγεται για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Πηγές του κλάδου, πάντως, διαβεβαιώνουν ότι ο νόμος «είναι γενναιόδωρος αλλά ανεκτός».