Η MYTILINEOS αξιολογεί και μετρά τον κοινωνικό αντίκτυπο πέντε κοινωνικών προγραμμάτων
Η MYTILINEOS, το 2022 προχώρησε στην ανάλυση της κοινωνικής αξίας κοινωνικών προγραμμάτων, μέσω της μεθοδολογίας Social Return On Investment (SROI)1, γεγονός που αποτελεί καινοτομία και πρωτοπορία στο χώρο της βιομηχανίας.

Αφορά μια διεθνώς αναγνωρισμένη και ολιστική προσέγγιση μέσω της οποίας η Εταιρεία υπολογίζει τον αντίκτυπο που δημιουργεί και λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις, με στόχο την μεγιστοποίηση της αξίας που επιστρέφει η επένδυση για κάθε κοινωνικό πρόγραμμα. Η μεθοδολογία εστιάζει στις αλλαγές που βιώνουν τα εμπλεκόμενα μέρη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα πέντε βασικών κοινωνικών προγραμμάτων της Εταιρείας, αποδεικνύοντας πως η επένδυση συνολικά 500.000 ευρώ απέδωσε περίπου 2 εκατ. κοινωνικής αξίας. Οι δείκτες SROI κυμάνθηκαν σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα από 3,24:1 μέχρι 5,45:1. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε σε κάθε πρόγραμμα παρήχθησαν αντίστοιχα από 3,24 μέχρι και 5,45 ευρώ κοινωνικής αξίας.

Ειδικότερα:

1. Πρόγραμμα #HoMellon (Παγκόσμιος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 1)

H MYTILINEOS σε συνεργασία με τον φορέα Knowl δημιούργησαν τον Κοινωνικό Επιταχυντή Δεξιοτήτων #HoMellon για την ένταξη στην εργασία αστέγων και ανθρώπων που ζουν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης συμμετέχοντας συνολικά 50 ωφελούμενοι, με το 58% αυτών να εργάζεται ήδη, το 14% να έχει αποκτήσει δική του κατοικία και τους υπόλοιπους να επιδιώκουν να βελτιώσουν την ζωή τους.

  • Για τους δυο κύκλους υλοποίησης του προγράμματος(Ιούλιος 2020-Νοέμβριος 2020 και Μάρτιος 2021-Οκτώβριος 2021) η ανάλυση SROI διαπίστωσε πως για την συνολική επένδυση, ύψους 96.000€ αποδίδονται 222.224,19 € σε κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Αυτό ισοδυναμεί με μια αναλογία του δείκτη SROI 3,32 : 1, που υποδηλώνει πως για κάθε 1 € που επενδύθηκε στο πρόγραμμα #Homellon επέστρεψε 3,32 € κοινωνικής αξίας.

2. Πρόγραμμα #mellonabilities (Παγκόσμιος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 10)

Σε μία ακόμα συνεργασία με τη Knowl, η MYTILINEOS προχώρησε στη δημιουργία του Κοινωνικού Επιταχυντή Δεξιοτήτων #mellonabilities αποσκοπώντας στην παροχή εξατομικευμένης ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων σε 50 άτομα με αναπηρία (κινητική, όρασης και ακουστική), ώστε να εξελιχθούν και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με μηδενικό κόστος. Το 14% των συμμετεχόντων εργάζεται ήδη ενώ το 16% έλαβε επαγγελματική πιστοποίηση αποκτώντας χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες.

  • Για τους δυο κύκλους υλοποίησης του προγράμματος (Ιούνιος 2021-Φεβρουάριος 2022 και Μάιος 2022-Νοέμβριος 2022) η ανάλυση SROI διαπίστωσε πως για την συνολική επένδυση, ύψους 78.000€ αποδίδονται 274.958,07€ σε κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Αυτό ισοδυναμεί με μια αναλογία του δείκτη SROI 3,53 : 1, που υποδηλώνει πως για κάθε 1 € που επενδύθηκε στο πρόγραμμα #mellonabilities επέστρεψε 3,53 € κοινωνικής αξίας.

3. Πρόγραμμα Emergency Food Fund – for kids (Παγκόσμιος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 2)

Η MYTILINEOS μαζί με την Τράπεζα Τροφίμων υλοποίησε το πρόγραμμα «Emergency Food Fund – for kids», καλύπτοντας ανάγκες τουλάχιστον 25 συσσιτίων και ιδρυμάτων της Αττικής για την στήριξη παιδιών πολύτεκνων οικογενειών, παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και παιδιών με ειδικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, η MYTILINEOS εξασφάλισε 108.924 ποτήρια γάλα και δημητριακά για 9.159 παιδιά εκ των οποίων 299 ζουν σε ιδρύματα και 3.532 είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες.

  • Για τα δύο έτη (2021-2022) υλοποίησης του προγράμματος η ανάλυση SROI διαπίστωσε πως για την συνολική επένδυση, ύψους 40.000€ αποδίδονται 195.331.03€ σε κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Αυτό ισοδυναμεί με μια αναλογία του δείκτη SROI 4,88 : 1 που υποδηλώνει πως για κάθε 1 € που επενδύθηκε στο πρόγραμμα Emergency Food Fund – for kids, επέστρεψε 4,88 € κοινωνικής αξίας.

4. Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Παγκόσμιος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 2)

Η MYTILINEOS, μαζί με το Ινστιτούτο Prolepsis μειώνει την επισιτιστική ανασφάλεια και προωθεί την υγιεινή διατροφή των μαθητών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αυξημένο δείκτη επισιτιστικής ανασφάλειας, προσφέροντας καθημερινά υγιεινά, υψηλών προδιαγραφών γεύματα μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΤΡΟΦΗ». Από το πρόγραμμα έχουν ωφεληθεί συνολικά 1.048 μαθητές 27 σχολείων στους Νομούς Αττικής και Βοιωτίας λαμβάνοντας 104.838 σχολικά υγιεινά γεύματα.

  • Για την συνολική επένδυση του προγράμματος διάρκειας από το 2018 έως το 2022, ύψους 192.664,05€ αποδίδονται κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, που σε κοινωνική αξία ισοδυναμούν σε 1.050.175,01€, παρέχοντας μια αναλογία του δείκτη SROI 5,45:1 που υποδηλώνει πως για κάθε 1 € που επενδύθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, επέστρεψε 5,45 € κοινωνικής αξίας.

5. Πρόγραμμα Αποστολή ΓΥΝΑΙΚΑ 45+: αγκαλιά-ΖΟΥΜΕ τις ανάγκες της (Παγκόσμιος Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 3)

Σε συνεργασία με τον φορέα Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ, η MYTILINEOS προχώρησε σε δωρεάν παροχή ενός ολοκληρωμένου προληπτικού ιατρικού ελέγχου αιματολογικών και γυναικολογικών εξετάσεων σε 156 ευάλωτες γυναίκες ηλικίας 45 ετών.

  • Η ανάλυση SROI για την περίοδο 16 Φεβρουαρίου 2022 – 10 Μαρτίου 2023 διαπίστωσε πως για την συνολική επένδυση του προγράμματος, ύψους 47.940€ αποδίδονται 155.322,86€ σε κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Αυτό ισοδυναμεί με μια αναλογία του δείκτη SROI 3,24 : 1 που υποδηλώνει πως για κάθε 1 € που επενδύθηκε στο πρόγραμμα ΓΥΝΑΙΚΑ 45+: αγκαλιά-ΖΟΥΜΕ τις ανάγκες της, επέστρεψε 3,24€ κοινωνικής αξίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα SROI μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της MYTILINEOS: https://www.mytilineos.gr/el/viosimi-anaptiksi/dimosieuseis-viwsimis/dimosieuseis-eva/.

Newsroom
Newsroom

gazzetta
gazzetta reader insider insider