Newsroom
02-12-2021 | 11:00
Sustainability
02-12-2021 | 11:00

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης: Έργα και οφέλη του συστήματος ανακύκλωσης στην Ελλάδα

Η ανακύκλωση έχει μπει για τα καλά τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας και διαρκώς γίνονται προσπάθειες και δράσεις «ενδυνάμωσής» της και ευαισθητοποίησης των πολιτών, όσον αφορά την φροντίδα του περιβάλλοντος.

Σε μία δύσκολη  εποχή, όπως η σημερινή, ο καθένας πρέπει να  βάζει κι από ένα λιθαράκι για τον σκοπό αυτό της προστασίας του περιβάλλοντος. Στο σπίτι διαχωρίζονται τα χαρτιά από τα πλαστικά και τα γυάλινα, στις εταιρείες υπάρχουν τοποθετημένοι ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης  ενώ στο δρόμο οι μπλε κάδοι είναι εκεί, για να θυμίζουν πως... τίποτα δεν πάει χαμένο!

Οι μπλε κάδοι, αλλά και οι μπλε κώδωνες, είναι τοποθετημένοι σε δρόμους και στενά από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, της οποίας ο ρόλος στην ανακύκλωση συσκευασιών στη χώρα μας είναι καθοριστικός.

ΤΑ 4 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΕΑΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, ή αλλιώς ΕΕΑΑ, είναι αυτή που λειτουργεί το σύστημα των μπλε κάδων και των μπλε κωδώνων από το 2003, ως αδειοδοτημένο από την Πολιτεία, Σύστημα Ανακύκλωσης.

Η ΕΕΑΑ συστάθηκε με τη συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και των εταιρειών υπόχρεων για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία. Οι Δήμοι της χώρας αποτελούν τον βασικό εταίρο και συνεργάτη του Συστήματος αυτού.
 
Εδώ και 19 χρόνια, η ΕΕΑΑ είναι «πρωταθλητής» στα αποτελέσματα και πηγαίνει σταθερά την ανακύκλωση της χώρας ένα βήμα μπροστά. Κάθε χρόνο αυξάνονται οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις που την εμπιστεύονται, καθώς ελέγχεται συστηματικά από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς ευρήματα, και παράγει αξιόπιστα και επαληθεύσιμα αποτελέσματα.

Ήδη ο αριθμός των επιχειρήσεων που βασίζονται σε αυτή για την εκπλήρωση της νομικής τους υποχρέωσης έφτασε τις 3.000, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των παραγόντων της αγοράς στο Σύστημα.

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, έχοντας στο επίκεντρο της δράσης της το Περιβάλλον, είναι το πρώτο σύστημα που γνώρισαν και εμπιστεύτηκαν οι πολίτες, και το μοναδικό σύστημα, που αποτελεί το συνώνυμο της ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΩΝΩΝ

Οι μπλε κάδοι και μπλε κώδωνες που βλέπουμε διαρκώς μπροστά μας στην καθημερινότητά μας, σηκώνουν όλο το... φορτίο. Το σύστημα τους καλύπτει όλες τις ανακυκλώσιμες συσκευασίες από πλαστικό όλων των ειδών, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο, γυαλί και χαρτί - χαρτόνι.

Ο ρόλος τους στο Εθνικό Σύστημα Ανακύκλωσης Συσκευασιών είναι καθοριστικός, καθώς το ποσοστό κάλυψης του Εθνικού Στόχου Ανακύκλωσης από την ΕΕΑΑ φτάνει το 96%. Δηλαδή, η ΕΕΑΑ από μόνη της ανακυκλώνει  490.000 τόνους αποβλήτων (το διπλάσιο από τον νομικό της στόχο), τη στιγμή που ο στόχος ανακύκλωσης  συσκευασιών της χώρας είναι στους 511.000 τόνους, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και της EUROSTAT.

Εικόνα

Επιπλέον, 10.200 μπλε κώδωνες ειδικά για τη γυάλινη συσκευασία έχουν τοποθετηθεί προς εξυπηρέτηση 22.000 επιχειρήσεων του τομέα της εστίασης - διασκέδασης (HORECA).

Εκτός από τους γνωστούς μπλε κάδους και κώδωνες, η ΕΕΑΑ εφάρμοσε εναλλακτικά μοντέλα εξοπλισμού συλλογής σε Δήμους που το επιθυμούσαν, καθώς και σε συνθήκες που το επέβαλλαν. Σε επιλεγμένους Δήμους της χώρας πραγματοποιείται αποκομιδή πόρτα - πόρτα με σακούλα σε ένα ή περισσότερα ρεύματα, ενώ σε άλλους Δήμους αναπτύσσεται χωριστή διαλογή χαρτιού ή/και πλαστικού με ειδικό κάδο.

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την συλλογή των συσκευασιών χορηγείται από την ΕΕΑΑ, με αποτέλεσμα σήμερα να καλύπτει το 97% του πληθυσμού της χώρας με δύο, τρία ή και περισσότερα ρεύματα.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

Όπως προαναφέρθηκε, οι Δήμοι παίζουν τον δικό τους κομβικό ρόλο στην ανακύκλωση αφού είναι αυτοί που διεξάγουν το έργο της συλλογής και μεταφοράς των υλικών στα Κέντρα Διαλογής.

Ο στόχος του 96% της κάλυψης του Εθνικού Στόχου Ανακύκλωσης δεν θα ήταν εφικτός, εάν δεν είχε αναπτυχθεί αυτή η συνεργασία της ΕΕΑ με 306 Δήμους της χώρας.  Συνολικά, στις πόλεις και στους οικισμούς, βρίσκονται τοποθετημένοι περίπου 180.000 μπλε κάδοι, ενώ 530 οχήματα ανακύκλωσης έχουν γίνει δωρεά στους συμβεβλημένους Δήμους και εκτελούν τα δρομολόγια συλλογής των ανακυκλωσίμων.

Αυτός ο εξοπλισμός, που τον παραχωρεί η ΕΕΑΑ στους Δήμους, συνδυάζεται με τα 32 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) σε όλη την Ελλάδα, τα οποία αναλαμβάνουν τη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και την προώθηση των υλικών που ανακτώνται, στην αγορά δευτερογενών υλικών, έτσι ώστε να κλείνει ο κύκλος τεκμηριωμένα με την παραγωγή νέων προϊόντων και υλικών.

«ΟΜΑΔΙΚΗ» ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟ «ΚΛΕΙΔΙ» ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, χωρίς τη συνεργασία όλων αυτών των πλευρών μαζί, αυτό το σπουδαίο έργο και το θετικό του αποτέλεσμα δεν θα υπήρχε.

Η συνεχής στήριξη των 3.000 επιχειρήσεων, η συνεργασία της ΕΕΑΑ με την ΚΕΔΕ και τους 306 Δήμους, η συμβολή των συνεργατών και εργαζομένων στα έργα ανακύκλωσης, αλλά κυρίως η συμμετοχή εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας, που εδώ και 19 χρόνια στηρίζουν τα έργα ανακύκλωσης, είναι αυτά που αποφέρουν σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό όφελος.

Εικόνα

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν πως η ΕΕΑΑ δεν είναι απλά ένα σύστημα ανακύκλωσης. Είναι το σύστημα ανακύκλωσης, που μέσα από τις δραστηριότητές του, όλα αυτά τα χρόνια, έχει καταφέρει να είναι προσιτό σε κάθε νοικοκυριό και ταυτόχρονα σε κάθε δραστηριότητα της δημόσιας ζωής και να συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη του Εθνικού Στόχου στην Ανακύκλωση Συσκευασιών.

Τέλος, το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της  ΕΕΑΑ είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Χάρη στα έργα της, αποφεύγονται ετησίως εκπομπές 1,44 εκατομμυρίων τόνων ισοδυνάμου CO2, και ταυτόχρονα εξοικονομείται όγκος 18 γηπέδων ποδοσφαίρου, ύψους 10 μέτρων από τους ΧΥΤΑ της χώρας.