Το «ψηφιακό πορτοφόλι» φέρνει στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και των καταναλωτών η Alpha Bank, εξασφαλίζοντας συναλλαγές με κάρτες που χαρακτηρίζονται από ακόμη μεγαλύτερη περισσότερη ταχύτητα, ευκολία και ασφάλεια.

H νέα πρωτοποριακή υπηρεσία πληρωμών MasterPass διατίθεται διεθνώς από την MasterCard και η χρήση της αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Από την 4.4.2016 είναι διαθέσιμη σε όλες τις Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Alpha Bank, μέσω της αναβαθμισμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικού εμπορίου της Τραπέζης, Alpha e-commerce.

«Με το MasterPass, οι online πληρωμές ολοκληρώνονται γρήγορα και εύκολα, ενώ η διαδικασία των συναλλαγών είναι ιδιαίτερα απλή. Ο χρήστης της υπηρεσίας απλώς επιλέγει ως τρόπο πληρωμής το MasterPass, συνδέεται στο “ψηφιακό πορτοφόλι” που έχει δημιουργήσει στην τράπεζα συνεργασίας του και επιλέγει την κάρτα που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή.

∆εν απαιτείται η πληκτρολόγηση των στοιχείων της κάρτας του, καθώς αυτά βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα με ασφάλεια στο ψηφιακό του πορτοφόλι και δεν γνωστοποιούνται στην εκάστοτε συναλλασσόμενη επιχείρηση“, εξηγεί ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Εναλλακτικών ∆ικτύων της Alpha Bank Σωτήριος Κυριάκος.

Μέσω της νέας υπηρεσίας MasterPass υποστηρίζονται όλες οι κάρτες πληρωμών (American Express, Visa, MasterCard, Diners Club), ενώ η απόκτησή της δεν απαιτεί καμμία ενέργεια από την πλευρά των συνεργαζομένων Επιχειρήσεων, καθώς η προσθήκη του νέου τρόπου πληρωμής γίνεται αυτομάτως στη σελίδα πληρωμής της Τραπέζης.

Με το MasterPass οι Επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς ελαχιστοποιούνται οι περιπτώσεις εγκαταλείψεως της συναλλαγής από τους Πελάτες τους. «Με τη διάθεση της νέας υπηρεσίας MasterPass στους Πελάτες της, η Alpha Bank στηρίζει εμπράκτως τις σύγχρονες επιχειρήσεις, παρέχοντάς τους έναν νέο γρήγορο, εύκολο και ασφαλή τρόπο πληρωμών».

Παράλληλα, «δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αυξήσουν τις συναλλαγές τους στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου», σημειώνει ο ∆ιευθυντής της ∆ιευθύνσεως Καρτών και Προϊόντων Καταναλωτικής Πίστεως της Alpha Bank Γρηγόριος Πολίτης.