Με 36 μόνιμους υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ενισχυθούν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στη νησιωτική χώρα, μέσω της προκήρυξης 1Κ/2016 του ΑΣΕΠ.

Όλες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα ΔΕ Διανομέων και κατανέμονται ως εξής: Άνδρος 1, Φολέγανδρος 1, Ιθάκη 1, Κάλυμνος 3, Ικαρία 1, Αγαθονήσι 1, Λειψοί 1, Λέρος 1, Κύθνος 1, Κέρκυρα 4, Κεφαλλονιά 1, Κως 1, Μήλος 1, Λεσβος 1, Μύκονος 2, Νάξος 1, Αίγινα 1, Πόρος 2, Ύδρα 1, Αντίπαρος 1, Πάρος 1, Ρόδος 3, Σάμος 2, Σύρος 1, Τήνος 1 και Χίος 1.

Τις θέσεις μπορούν να διεκδικήσουν υποψήφιοι που έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, καθώς και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, τουλάχιστον κατηγορίας Α2, για όσους απέκτησαν την άδεια μετά τις 19-1-2013 ή κατηγορίας Α παλαιού τύπου, κυβισμού άνω των 125 cm3 ή ισχύος άνω των 25kW, για όσους απέκτησαν την άδεια πριν τις 19-1-2013, η οποία να είναι σε ισχύ. Για ορισμένες θέσις απαιτείται απλά άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, η οποία να είναι σε ισχύ.

Αντικείμενο της θέσης

Το Προσωπικό του Κλάδου αυτού εκτελεί τις σχετικές, με τη διανομή των πάσης φύσεως αντικειμένων που διακινούνται από τα ΕΛΤΑ, προπαρασκευαστικές εργασίες, μέσα στο Γραφείο, τη διανομή και την κατ' οίκον επίδοση αυτών, την περισυλλογή της αλληλογραφίας από τα Γραμματοκιβώτια, την εκτέλεση δοσοληψιών σε τομείς αστικής και αγροτικής διανομής που αναφέρονται σε υπηρεσίες επιταγών, δεμάτων ταχ. Ταμιευτηρίου κλπ., διαχειρίσεις, τη μεταφορά αποστολών εκτός Γραφείου, εφόσον αυτή λόγω της απόστασης του βάρους ή του όγκου μπορεί να εκτελείται με ευχέρεια από το εν λόγω Προσωπικό.

Επίσης το Προσωπικό αυτού του Κλάδου βοηθά ή συμμετέχει σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, σε όλες γενικά τις εργασίες μέσα στο Γραφείο, όπως τιμολογιακός έλεγχος, σφράγιση και διαλογή ταχ. αντικειμένων, σύνθεση, αποσφράγιση, παράδοση, παραλαβή και έλεγχο ταχ. αποστολών, εξυπηρέτηση θυρίδων πώλησης ενσήμων και αντικειμένων ειδικής διαχείρισης, διακίνησης - μετατόπισης αποστολών και των υπολοίπων ταχ. αντικειμένων έξω από τις αίθουσες ή τα Γραφεία. Επίσης συνοδεύει αποστολές εκτός Γραφείου και διεκπεραιώνει υπηρεσιακές υποθέσεις εκτός Γραφείου, που ανατίθεται σε αυτό από τον Προϊστάμενο του Γραφείου.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψήφιους ξεκινά την Τετάρτη 6 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 20 Απριλίου και γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)

Στη συνέχεια θα πρέπει να αποστείλουν έως την Δευτέρα 25 Απριλίου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 1 Κ/2016 Τ.Θ. 14.308 Αθήνα Τ.Κ. 115.10 τα εξής δικαιολογητικά:

- Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

- Παράβολο 15 ευρώ

- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας

- Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους.