Τους λόγους για τους οποίους ένα asset χαρακτηρίζεται ως «φούσκα» και πώς μπορούν οι επενδυτές να αναγνωρίζουν τέτοιου είδους επενδύσεις εξηγεί ο ποσοτικός αναλυτής της Saxo Bank, Άντερς Νίστιν, κάνοντας μια σύγκριση ανάμεσα στη μετοχή της Amazon –που από τα 40 δολάρια το 2005 έχει εκτιναχθεί σήμερα στα 1.431 δολάρια– και το Bitcoin.


Όπως εξηγεί ο αναλυτής, με τον όρο «φούσκα» περιγράφεται η εντυπωσιακή αύξηση στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου, η οποία ακολουθείται από μια ξαφνική απότομη πτώση όταν η φούσκα σκάει. Η φάση ανάπτυξης μιας φούσκας συνήθως χαρακτηρίζεται από υπερεκθετική συμπεριφορά, κατά την οποία ο ρυθμός ανάπτυξης αυξάνει συνεχώς.

Η πρώτη φούσκα που καταγράφεται στις χρηματοπιστωτικές αγορές, σημειώνει ο Νίστιν, είναι η κρίση της ολλανδικής τουλίπας τον 17ο αιώνα –γνωστή ως «τουλιπομανία»– όταν οι άνθρωποι έσπευσαν στην αγορά μετά από φήμες για επικείμενα μεγάλα κέρδη, με την ιστορία να τελειώνει με μια θεαματική οικονομική κατάρρευση.

Εκτός από ένα απλό σχήμα λόγου, η φούσκα συνιστά μια ιδιαίτερη μαθηματική μορφή όπου η υπερεκθετική ανάπτυξη προκαλεί μια απόκλιση από τα θεμελιώδη στοιχεία – και τελικά μια απότομη διόρθωση. Από όλα τα πράγματα που πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας το 2018, αυτό ίσως να είναι ένα από τα πιο σημαντικά, υπογραμμίζει ο αναλυτής της Saxo.

Αφύσικη ανάπτυξη

Το φαινόμενο της «φούσκας» σπάνια συναντάται στη φύση και, όταν αυτό συμβεί, υποδεικνύει μια προσωρινή και ασταθή κατάσταση. Ένα παράδειγμα είναι η μίτωση, ή η διαίρεση των οργανικών κυττάρων, όπου παρατηρούμε διπλασιασμό του αριθμού των κυττάρων σε κάθε χρονικό βήμα. Καθώς το μέγεθος ενός πληθυσμού αυξάνεται και η διαθεσιμότητα σε χώρο, τροφή κλπ. περιορίζεται, ο ρυθμός ανάπτυξης μειώνεται. Η παράδοξη συμπεριφορά αύξησης του ρυθμού ανάπτυξης παρατηρείται μόνο όταν εμφανίζονται μηχανισμοί θετικής ανατροφοδότησης.

Για το χρηματιστήριο, η θετική ανατροφοδότηση είναι πιθανό να προκληθεί από επενδυτές που ενισχύουν συνεχώς τις υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες τους για την απόδοση ενός περιουσιακού στοιχείου. Αυτό διαμορφώνει μια συμπεριφορά καθαρής κερδοσκοπίας, κατά την οποία οι επενδυτές αγοράζουν και πωλούν χωρίς να λαμβάνουν καθόλου υπόψη τη θεμελιώδη αξία του περιουσιακού στοιχείου.

Γρήγορη ανάπτυξη δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη φούσκα

Όταν εξετάζουμε μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη μετοχή όπως για παράδειγμα της Amazon, το ποσοστό μεταβολής της τιμής αντιστοιχεί σε μια ευθεία γραμμή, εξηγεί ο Νίστιν. Αυτό υποδεικνύει μια εκθετική αύξηση της τιμής, η οποία είναι μεν γρήγορη, αλλά όχι παράδοξη – κατά συνέπεια δεν εμφανίζονται μαθηματικές ενδείξεις για φούσκα στην τιμή της μετοχής.

Αντιθέτως, η τιμή του Βitcoin συνεχίζει να αυξάνεται με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό κάθε χρόνο από το 2015, με υπερεκθετικό τρόπο – κάτι που αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη φούσκας στο συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα. Υπό συνθήκες φούσκας, ο κίνδυνος μιας κατάρρευσης, ή τουλάχιστον μιας σημαντικής συσχέτισης, είναι σημαντικά αυξημένος.

Ο αναλυτής καταλήγει ότι, παρότι έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες για τον χρόνο και τον τρόπο που αναπτύσσεται και σκάει μια φούσκα, τελικά τίποτα δεν είναι βέβαιο μέχρι τη στιγμή που ακούγεται το «μπαμ».