Στο 2,38% ανέρχεται το ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank, μετά και την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το ποσοστό των μετοχών που κατέχει το Ταμείου Χρηματιστηρίου Σταθερότητας κατήλθε του ορίου του 5% και διαμορφώθηκε στο 2,38%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 52.080.673 μετοχές.