Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές είναι οι ενδείξεις από τις πρώτες αναθέσεις κόκκινων στεγαστικών δανείων σε servicers που προωθούν τις οικειοθελείς λύσεις (amicable solutions), σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr.

Οι τράπεζες «τρέχουν» ήδη κάποια προγράμματα-πιλότους με εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, σε μια προσπάθεια να βολιδοσκοπήσουν τις διαθέσεις των οφειλετών να συνεργαστούν με την τράπεζα προκειμένου να γλιτώσουν τον πλειστηριασμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος, τα ληξιπρόθεσμα στεγαστικά δάνεια αγγίζουν τα 27 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12 δισ. ευρώ εμπίπτουν στα κριτήρια του νέου νόμου για την προστασία πρώτης κατοικίας ή έχουν ήδη ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Για τα υπόλοιπα δάνεια που δεν πληρούν τους όρους της προστασίας, οι τράπεζες διερευνούν οικειοθελείς λύσεις, οι οποίες παρουσιάζουν μια σειρά από πλεονεκτήματα.

Σύμφωνα με τον κ. Άρη Αρβανιτάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της UCI Greece Loan Management Services που ειδικεύεται σε αυτές τις λύσεις, τα πλεονεκτήματα είναι:

 •    Ομαλή διαδικασία πώλησης ή ανάκτησης του ακινήτου

•    Τόσο η τράπεζα όσο και ο οφειλέτης έχουν την ευκαιρία να λάβουν μια σαφή και ακριβή εκτίμηση της πραγματικής αξίας του ακινήτου

•    Μειωμένο κόστος για την τράπεζα, αφού ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με τις φιλικές λύσεις είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με τη διαδικασία κατάσχεσης και πλειστηριασμού

•    Εξασφαλίζεται η καλή κατάσταση του ακινήτου κατά την παράδοση, καθώς αποφεύγονται πράξεις βανδαλισμού •    Επίσπευση των διαδικασιών ανάκτησης και ρευστοποίησης του ακινήτου

•    Οι διαδικασίες φιλικών λύσεων δεν επηρεάζονται από τους νόμους προστασίας πρώτης κατοικίας δανειοληπτών και προσφέρονται για όσους δεν εντάσσονται σε αυτούς

Ποιες είναι οι φιλικές λύσεις

1.    Εθελοντική παράδοση ακινήτου: O δανειολήπτης παραχωρεί οικειοθελώς την κυριότητα του υποθηκευμένου ακινήτου και προβλέπεται διευθέτηση για το υπόλοιπο του δανείου, εάν υπάρχει.

2.    Μετατροπή σε ενοικίαση/χρηματοδοτική μίσθωση: O δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου, υπογράφοντας σύμβαση ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία του εξασφαλίζει τη δυνατότητα μίσθωσης του ακινήτου για ορισμένη ελάχιστη χρονική περίοδο. Με το ενοίκιο εξυπηρετείται το στεγαστικό δάνειο.

3.    Εθελοντική εκποίηση ενυπόθηκου ακινήτου: O δανειολήπτης προβαίνει οικειοθελώς σε πώληση του ακινήτου σε τρίτο. Στην περίπτωση, που το τίμημα της πώλησης υπολείπεται του συνόλου της οφειλής, ακολουθεί διαγραφή της εναπομένουσας οφειλής.

4.    Ανταλλαγή με άλλο ακίνητο μικρότερης αξίας: Ο δανειολήπτης συναινεί να μετακομίσει σε ένα μικρότερο σπίτι, «κουρεύοντας» αντίστοιχα και το δάνειό του.