Τις αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, μετά τις παραιτήσεις τεσσάρων μελών, σχολιάζει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΤΧΣ, «έχει συμφωνήσει με το Διοικητικό Συμβούλιο της Eθνικής Tράπεζας της Ελλάδος, μια σειρά βελτιώσεων σε θέματα που άπτονται της εταιρικής διακυβέρνησης της Τραπέζης, σύμφωνα με εισηγήσεις που προσφάτως κατέθεσε στον πρόεδρο αυτής».

Το Ταμείο στηρίζει πλήρως τη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Eθνικής Tράπεζας, στην υιοθέτηση και εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών και είναι πεπεισμένο ότι οι επικείμενες αλλαγές θα ενισχύσουν σημαντικά τη θεσμική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, συνεισφέροντας κατ’ επέκταση στη συνολική περαιτέρω ανάπτυξη της Τραπέζης, τονίζεται, επίσης, στην ανακοίνωση.

Το Ταμείο ενεργεί πάντοτε στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου που του έχει ανατεθεί με τον ιδρυτικό του νόμο 3864/2010, για τη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο και με την ιδιότητα του ενεργού μετόχου, το Ταμείο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις συστημικές τράπεζες προς την κατεύθυνση ενδυνάμωσης της εταιρικής διακυβέρνησης αυτών.