Ισχυρές πιέσεις στο bottom line των ελληνικών τραπεζών «βλέπει» η Deutsche Bank την επόμενη διετία, κυρίως εξαιτίας των πιέσεων για δραστική μείωση των κόκκινων δανείων με πωλήσεις χαρτοφυλακίων οι οποίες συνεπάγονται αύξηση των προβλέψεων.

Σε σημερινή της έκθεση για τη στρατηγική των ευρωπαϊκών τραπεζών, ο γερμανικός κολοσσός επισημαίνει τα φτωχά αποτελέσματα που έχουν πετύχει οι εγχώριες τράπεζες σε επίπεδο οργανικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPEs), δηλαδή μέσω ρυθμίσεων που οδηγούν σε «πρασίνισμα» των δανείων, τα τελευταία 2-3 τρίμηνα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα ιδρύματα να στρέφονται στις πωλήσεις και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων προκειμένου να πετύχουν τον στόχο για μείωση των NPEs κατά 55 δισ. ευρώ την επόμενη τριετία, «θυσιάζοντας» ένα σημαντικό μέρος της κερδοφορίας τους.

Μειωμένα αναμένεται να είναι και τα έσοδα από προμήθειες λόγω της υποτονικής δραστηριότητας των τραπεζών σε επίπεδο χορηγήσεων. Αναγνωρίζει, πάντως, η γερμανική τράπεζα τις πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών αντισταθμίζουν μερικώς οι πρωτοβουλίες μείωσης των λειτουργικών εξόδων που έχουν αναλάβει οι ίδιες, όπως τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που ήδη δρομολογούν.

 «Η επιβράδυνση των εσόδων σε συνδυασμό με τις αυξημένες προβλέψεις οδηγεί σε σημαντική μείωση των εκτιμήσεών μας για την καθαρή κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών», αναφέρουν οι συντάκτες της έκθεσης και τονίζουν ότι «δεδομένων των εξαιρετικά χαμηλών επιπέδων κερδοφορίας, οι ποσοστιαίες μεταβολές είναι πολύ μεγάλες και επηρεάζουν αισθητά τις εκτιμήσεις μας». 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, η Deutsche Bank «ψαλιδίζει» τις εκτιμήσεις της για την καθαρή κερδοφορία και άνω του 50% για τα έτη 2018-2020, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

db

Μειωμένα αναμένεται να είναι και τα έσοδα από προμήθειες λόγω της υποτονικής δραστηριότητας των τραπεζών σε επίπεδο χορηγήσεων. Αναγνωρίζει, πάντως, η γερμανική τράπεζα τις πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών αντισταθμίζουν μερικώς οι πρωτοβουλίες μείωσης των λειτουργικών εξόδων που έχουν αναλάβει οι ίδιες, όπως τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που ήδη δρομολογούν.