Συλλογική σύμβαση εργασίας υπεγράφη μεταξύ ΣΕΒ και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας και προβλέπει μισθούς από 710 ευρώ έως και 1.776 ευρώ.

Συγκεκριμένα, η συλλογική σύμβαση προβλέπει μισθούς από 710 ευρώ για εργατοτεχνίτες με απασχόληση έως 12 μήνες, και κλιμακώνεται με βάση τα έτη απασχόλησης αλλά και τη θέση, φθάνοντας τα 1.776 ευρώ στην περίπτωση 33 και πλέον ετών, για τη θέση των πτυχιούχων μηχανικών.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, η σύμβαση με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουνίου 2019, καλύπτει το προσωπικό των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων και υγραερίων. Οπως μάλιστα αναφέρει ο ΣΕΒ σε ανακοίνωσή του, η δομή της προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας των εταιρειών εμπορίας πετρελαίου και υγραερίου όλης της χώρας, όπως δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σε δήλωσή του ο αντιπρόεδρος του ΣΕΒ  Κωνσταντίνος Μπίτσιος τόνισε ότι «ο ΣΕΒ είναι υπέρ των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες πρέπει να αποτελούν εργαλείο για την εξασφάλιση μιας αναπτυξιακής προοπτικής σε νέες βάσεις παραγωγής και ανταγωνιστικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα σύμβαση επιβεβαιώνει τη συλλογική αυτονομία και τη βούληση των εργαζομένων και εργοδοτών να ρυθμίζουν τις σχέσεις τους με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις σε συνθήκες ισότητας, δικαιοσύνης και ελευθερίας, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας».

Να σημειωθεί ότι στους όρους της συλλογικής σύμβασης υπάγεται το πάσης φύσεως εργατοτεχνικό, βοηθητικό και υπαλληλικό προσωπικό που εργάζεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων καθώς και υγραερίων.