Στις 3 Απριλίου αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές για την απόκτηση του 50,1% των ΕΛΠΕ.

Όπως είναι γνωστό, ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση των «Ελληνικών Πετρελαίων» αποτελεί άλλη μια μνημονιακή υποχρέωση στον κλάδο της ενέργειας.

Πρόσφατα το ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε τη σύμπραξη της Glencore Energy με την εταιρεία CIEP Participations S.a r.l. SICAR του ομίλου Carlyle και τη σύμπραξη της εταιρείας Vitol Holding BV με την εταιρεία Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures («Sonatrach»). Αυτά τα σχήματα αφού ολοκληρώσουν τους απαραίτητους τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους αναμένεται να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές στις αρχές του επόμενου μήνα, οπότε και υπάρχει η προσδοκία να περάσει στην επόμενη φάση η διαδικασία. 

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η ιδιωτικοποίηση του ομίλου ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκρινε «παραδεκτή» τη σχετική αναφορά που είχε υποβάλει το Πανελλήνιο Σωματείο των Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΠΣΕΕΠ).  

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ ζητούν ακύρωση της διαδικασίας πώλησης επικαλούμενοι ότι αυτό θα βλάψει το δημόσιο συμφέρον και την επιχείρηση ενώ θεωρούν ότι υπάρχουν νομικά και θεσμικά κωλύματα. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα για έρευνα των όρων του διαγωνισμού  στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν προγραμματίσει τριήμερη απεργία για τις 28,29 και 30 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, αν και υπάρχει αισιοδοξία για την έκβαση του διαγωνισμού, βασικό κριτήριο για την ολοκλήρωσή του θα αποτελέσει το τίμημα που θα προσφερθεί, το οποίο οι μέτοχοι θα αντιπαραβάλουν με την αποτίμηση που θα έχουν κάνει ανεξάρτητοι εκτιμητές. Σε περίπτωση που αυτό κριθεί χαμηλότερο από το αναμενόμενο, θα ακολουθήσει διαπραγμάτευση ενώ παρά το γεγονός ότι ο όμιλος παρουσιάζει υψηλή κερδοφορία, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και την πιθανότητα να κηρυχθεί άγονος, κάτι το οποίο έχει συμβεί και με άλλες αποκρατικοποιήσεις στον κλάδο της ενέργειας.