Trade Estates ΑΕΕΑΠ:  Στα 270,9 εκατ. ευρώ η αξία των real estate assets

Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Μοιράσου το
Trade Estates ΑΕΕΑΠ:  Στα 270,9 εκατ. ευρώ η αξία των real estate assets
Στα 270,9 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής του ομίλου Fourlis στα ακίνητα. Τα big boxes, υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου και το ΧΑ. 

Στα 270,9 εκατ. ευρώ ανέρχονταν η αξία των Real Estate Assets της θυγατρικής του ομίλου Fourlis στα ακίνητα, της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, στις 22 Μαρτίου, σύμφωνα με σχετική παρουσίαση του εισηγμένου ομίλου με αφορμή την ανακοίνωση μεγεθών για το 2021. Στις 31/12/2021, το GAV ανέρχονταν σε 215,9 εκατ. ευρώ, ενώ στις 12/07/2021 έφτανε τα 184,5 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται στην παρούσα φάση στα 84,9 εκατ. ευρώ (31,3% επί της συνολικής αξίας των assets), έναντι 31,2 εκατ. στο τέλος του 2021 (% on GAV στο 14,4%) και τα 8,1 εκατ. ευρώ (4,4% επί του συνόλου των assets τότε) πέρυσι τον Ιούλιο, όταν και η εταιρεία απέκτησε άδεια για ΑΕΕΑΠ. Η NAV ανέρχεται πλέον σε 188 εκατ. ευρώ, έναντι 184,9 εκατ. ευρώ στις 31/12/2021 και 173,5 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιούλιο.

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Trade Estates ΑΕΕΑΠ περιλαμβάνει όλα τα υφιστάμενα ιδιόκτητα ακίνητα του Ομίλου, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των IKEA, τα κέντρα logistics στο Σχηματάρι και τα Οινόφυτα, καθώς και ένα επενδυτικό ακίνητο λιανικής στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται, η Trade Estates ΑΕΕΑΠ θα επενδύσει αποκλειστικά σε ποιοτικά ακίνητα λιανικής και υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου, θα αναπτυχθεί με την απόκτηση ή ανάπτυξη νέων περιουσιακών στοιχείων λιανικής από την αγορά, τα οποία μαζί με τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία της Fourlis θα αντιπροσωπεύουν υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων λιανικής. Όμιλος Fourlis στοχεύει στη βελτίωση των συνολικών αποδόσεων των περιουσιακών στοιχείων, στη συγκέντρωση ιδιοκτησίας και διαχείρισης, στον φορολογικό εξορθολογισμό.

Όπως σημειώνεται στις οικονομικές καταστάσεις, ο Όμιλος συνεχίζει να υλοποιεί το επενδυτικό του πρόγραμμα όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν περιθώρια. επέκτασης στις παρούσες συνθήκες. Την 12η Ιουλίου 2021 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων η σύσταση της Trade Estates Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Trade Estates ΑΕΕΑΠ). Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ευρώ εκατόν εβδομήντα τρία εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οκτώ (173,527,378).

Υπάρχει δέσμευση της Διοίκησης και είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα που περιλαμβάνει εντός του 2022 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και ιδιωτική τοποθέτηση προ της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τελικό αποτέλεσμα η συμμετοχή του Ομίλου να κατέλθει του 50%.

Τα εμπορικά πάρκα αποτελούν σήμερα την ισχυρότερη τάση στις νέες αναπτύξεις λιανικού εμπορίου παγκοσμίως, καθώς οι καταναλωτές έχοντας στη διάθεσή τους λιγότερο διαθέσιμο χρόνο αλλά και στη μετά Covid εποχή θα αναζητούν συνεχώς εύκολη, ασφαλή και άμεση πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες.

Σκοπός της Trade Estates ΑΕΕΑΠ είναι να δραστηριοποιηθεί αμιγώς σε ακίνητα λιανικής αγοράς μεγάλης επιφάνειας («Big Bοxes») και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της απόκτησης νέων ακινήτων και εκτός Ομίλου, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλάκιο υψηλής ποιότητας και απόδοσης.

Ο Όμιλος έχει ενισχύσει τις υποδομές του τόσο σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα όσο και τη λειτουργία των logistics centers, προκειμένου η επιχειρησιακή και εμπορική του λειτουργία όχι μόνο να συνεχίζεται απρόσκοπτα αλλά και να ενισχύεται περαιτέρω. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται νέες επενδύσεις από τη θυγατρική Trade Logistics AEBE για την επέκταση των κτιρίων αποθήκευσης και διαχείρισης παραγγελιών ηλεκτρονικού εμπορίου και την αυτοματοποίηση της παροχής των σχετικών υπηρεσιών. Επίσης, για την ενίσχυση της κάλυψης των αυξανόμενων προσδοκιών των καταναλωτών του και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης θετικής εμπειρίας για τον πελάτη ο Όμιλος επιδιώκει τον αρμονικό συνδυασμό του e-commerce με το «παραδοσιακό» μοντέλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας στο έπακρο τα ψηφιακά μέσα και τις νέες τεχνολογίες, ώστε να προσφέρει μια omnichannel εμπειρία τόσο σε offline όσο και σε online επίπεδο.

Το κόστος ενέργειας για τη λειτουργία των καταστημάτων και των αποθηκών του Ομίλου, επηρεάζεται από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται διεθνώς, αποτελεί όμως σχετικά μικρό μέρος του λειτουργικού κόστους του Ομίλου (4.7% των λειτουργικών εξόδων της χρήσης 2021).

Στις 21/2/2022 η Εταιρεία Trade Estates ΑΕΕΑΠ προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου - άνευ εμπράγματων εξασφαλίσεων - ποσού ευρώ 80 εκ. διάρκειας έως 21/02/2024. Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Στις 31/12/2021 προχώρησε στην αγοράς μετοχών της εταιρείας BERSENCO ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τον όμιλο ΤΕΝ Brinke, ιδιοκτήτρια του νέου Εμπορικού Πάρκου στην οδό Πειραιώς έναντι ποσού ευρώ 18.3 εκ. Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στη στρατηγική της Εταιρείας να εξειδικευτεί και να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων και Κέντρων Logistics νέας γενιάς καθώς οι δύο αυτές κατηγορίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της προσέγγισης Omnichannel που εξελίσσεται στο παγκόσμιο εμπόριο.

Την 22/12/2021 ανακοινώθηκε ότι η Εταιρεία Trade Estates ΑΕΕΑΠ προχώρησε στην υπογραφή συμφωνητικού αγοράς μετοχών της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΔΟΜΗ Α.Ε. ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας του μεγαλύτερου εμπορικού πάρκου στην Ελλάδα, με την επωνυμία FLORIDA 1. Το Εμπορικό Πάρκο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και εκτείνεται σε μια επιφάνεια 132,000 τ.μ., με εμπορικές επιφάνειες 31,407 τ.μ., μισθωμένες στο 100% σε δώδεκα από τις μεγαλύτερες εταιρείες λιανικής στην Ελλάδα (Leroy Merlin, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, JUMBO, Κωτσόβολος, Μουστάκας, Jysk και άλλοι). Το Εμπορικό Πάρκο FLORIDA 1 έχει πετύχει εντυπωσιακές επιδόσεις ανάκαμψης στην εξέλιξη της πανδημίας, αναδεικνύοντας τα μοναδικά εμπορικά χαρακτηριστικά του καθώς και την ανθεκτικότητα του, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνει την επιλογή της στρατηγικής της Trade Estates ΑΕΕΑΠ να επικεντρωθεί σε αυτή την κατηγορία εμπορικών ακινήτων. Η Εταιρεία μετά την συγκεκριμένη εξαγορά, αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα της κατά ευρώ 4.5 εκατ. ετησίως.

Την 22/2/2022 η Εταιρεία ανακοίνωσε η θυγατρική της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, προχώρησε στην ολοκλήρωση της συναλλαγής για την αγορά της εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΔΟΜΗ Α.Ε.. Τo συνολικό τίμημα για την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ανήλθε σε ποσό ευρώ 35,960,509.00. Στις 18 Φεβρουαρίου 2022, υπεγράφη τροποποιηθέν και κωδικοποιηθέν Μνημόνιο Επιχειρηματικής Συνεργασίας μεταξύ της ΡΕΤΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την Trade Estates ΑΕΕΑΠ, προκειμένου από κοινού να προχωρήσουν στην απόκτηση ακινήτου και στην ανάπτυξη και κατασκευή κέντρου αποθήκευσης και διανομής, επιφάνειας 56.000 τ.μ. στο Δήμο Ελευσίνας της Περιφέρεια Δυτικής Αττικής. Την ίδια ημερομηνία ελήφθη απόφαση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΡΕΤΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποσού ευρώ 132 χιλ.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάστε ακόμη

Fourlis: Στα 11,5 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους - Προτεινόμενο μέρισμα 0,11 ευρώ ανά μετοχή