Οι χαμένες προθεσμίες οδήγησαν σε «αποκεφαλισμό» της διοίκησης του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, ενώ κανείς δεν είναι ακόμα σε θέση να υπολογίσει τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή για την προώθηση της φέτας στις αγορές του εξωτερικού.

Με επιστολή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου χρέωσε τις καθυστερήσεις στην υπογραφή των συμβάσεων για το πρόγραμμα προώθησης της Φέτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε Τρίτες Χώρες στην ηγεσία του ΕΛΓΟ και ζήτησε την άμεση παραίτηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Όπως ανέφερε στην επιστολή που έστειλε ο υπουργός «παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που εξασφάλισε η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων για λογαριασμό του Υπουργείου μας, παρήλθε άπρακτη η προθεσμία σύναψης των συμβάσεων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ με τον Εκτελεστικό Οργανισμό, με αποτέλεσμα να μη έχει καταστεί έως σήμερα δυνατή η σύναψη των μεταξύ μας συμβάσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος Προώθησης της Φέτας Π.Ο.Π. «Feta PDO. Let’s get real!» στην Ευρωπαϊκή Αγορά και σε Τρίτες Χώρες, των οποίων η προθεσμία υπογραφής έληγε την 13 Μαΐου 2018 και εξ΄ αυτού του λόγου ζήτησε την άμεση υποβολή  των παραιτήσεων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αντικείμενο της σύμβασης που δεν υπεγράφη ήταν η προώθηση της ελληνικής φέτας με σκοπό να αναδείξει στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, την ποιότητα, την παράδοση, τη μοναδικότητα, και την αυθεντικότητα που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή Φέτα ΠΟΠ, ώστε να την καταστήσει συνειδητή επιλογή των ευρωπαίων καταναλωτών, αυξάνοντας έτσι το μερίδιο αγοράς και τις εξαγωγές. Παράλληλα να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει επαγγελματίες και καταναλωτές για τις ιδιότητες της ευρωπαϊκής Φέτας ΠΟΠ καθώς και για την αυθεντικότητα των ευρωπαϊκών Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα σχετικά με τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επισήμανση των προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης.

Για τους Έλληνες παραγωγούς η έλλειψη προωθητικών προγραμμάτων και οργανωμένης πολιτικής σε σχέση με την φέτα θεωρείται καταστροφική, καθώς, όπως εκτιμούν, πλέον δεν υπάρχει καμία προστασία, αφού κάθε χώρα μπορεί να παράγει λευκό τυρί, να το ονομάζει «φέτα» ή «τύπου φέτα» και να καθιερώνεται με αυτό το όνομα στην αγορά. Μάλιστα σημειώνουν ότι σε αγορές που οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν το προϊόν ή δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό και η τιμή είναι το βασικό κριτήριο επιλογής οι συνθήκες για το ελληνικό προϊόν είναι ιδιαίτερα δύσκολες και για αυτό το λόγο προγράμματα σαν το Feta PDO. Let’s get real!” είναι επιβεβλημένα. Η φέτα έως εξαγωγικό προϊόν σε περισσότερες από 70 χώρες εισφέρει πάνω από 1 δισ. ευρώ στα έσοδα στην εθνική μας οικονομία, καθώς η ζήτηση της σε ετήσια βάση ξεπερνά τους 500.000 τόνους στην παγκόσμια αγορά, ενώ στην παραγωγή της σε όλα τα σταδία απασχολούνται πάνω από 300.000 αγροτών.

Από το πρόγραμμα Feta PDO. Let’s get real! η Ελλάδα θα αντλούσε σημαντικά οφέλη, δεδομένου ότι ο τομέας παραγωγής της Φέτας βασίζεται στις εξαγωγές σε ποσοστό άνω του 50%, αντιπροσωπεύει το 83% όλων των εξαγωγών τυριού της χώρας και αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς και εξωστρεφείς οικονομικούς κλάδους της χώρας.

Οι φορείς των παραγωγών φέτας υποστήριξαν την υποβολή των προγραμμάτων για την προώθηση του εθνικού μας προϊόντος σε ΗΠΑ- Καναδά και σε Γαλλία-Ηνωμένο Βασίλειο-Γερμανία, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών και είχαν επισημάνει  τη σημασία της ολοκλήρωση των διεθνών διαγωνισμών με δεδομένες τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις δυσκολίες που εμπεριείχε ο διαγωνισμός. Μάλιστα είχε ζητηθεί από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση τους ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, πολύ σημαντικών σε εποχές δύσκολες για τη χώρα μας.