Αύξηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας και πτώση της αξίας των πωλήσεων του βιομηχανικού κλάδου, διαπιστώνει στο τελευταίο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο, υπό τον διακριτικό τίτλο «7 Ημέρες Οικονομία», η Eurobank Research.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά:

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) ενισχύθηκε κατά 278,40 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο 2015. Αυτή η μεταβολή οφείλεται στην αύξηση του ισοζυγίου αγαθών, πρωτογενών εισοδημάτων και δευτερογενών εισοδημάτων της τάξης των 108,02 εκατ. ευρώ, 301,80 εκατ. ευρώ και 61,16 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά το ισοζύγιο υπηρεσιών μειώθηκε κατά -192,58 εκατ. ευρώ.

Για το σύνολο του 12μήνου Δεκεμβρίου 2014 – Νοεμβρίου 2015, το ΙΤΣ διαμορφώθηκε στα -0,82 δισ. (έλλειμμα). Σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014 καταγράφηκε αύξηση 1,74 δισ. ευρώ. Το 2015 αναμένουμε το ΙΤΣ να είναι κοντά στο -0,47% ως ποσοστό του ΑΕΠ (από -2,12% το 2014 και από -12,37% το 2009).

Ο ετήσιος ρυθμός μείωσης της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας – σε όρους εκδοθεισών αδειών – διαμορφώθηκε στο -11,35% τον Οκτώβριο 2015 από -3,54% το Σεπτέμβριο 2015. Αυτός ήταν ο 4ος συνεχής μήνας αρνητικής ετήσιας μεταβολής για τη συγκεκριμένη μεταβλητή. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015 οι εκδοθείσες άδειες ήταν 10,85 χιλ, μειωμένες κατά -2,38% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (δείκτης αξίας πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές) σημείωσε ετήσια πτώση -10,14% το Νοέμβριο 2015 από -18,77% τον Οκτώβριο 2015. Σε ότι αφορά τις κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων οι υψηλότερες μεταβολές σημειώθηκαν στην ενέργεια και στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά. Στη μεν πρώτη κατηγορία καταγράφηκε πτώση -21,54% (από -36,37% τον Οκτώβριο 2015) στη δε δεύτερη αύξηση 18,43% (από -0,68%). Τέλος στις ομάδες των ενδιάμεσων, κεφαλαιουχικών και μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών σημειώθηκε πτώση -2,76%, -6,81% και -0,50% αντίστοιχα.

 Η αρνητική ετήσια μεταβολή του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία δεν αντικατοπτρίζει μόνο τη μείωση της πωλούμενης ποσότητας αγαθών αλλά και την πτώση της τιμής τους. Η τελευταία συνδέεται με τη μείωση της τιμής του πετρελαίου.