Το 2015 ήταν μια χρονιά υψηλών διακυμάνσεων για τα ελληνικά assets, με τις πολιτικές εξελίξεις να οδηγούν τόσο τα ελληνικά ομόλογα όσο και το ελληνικό χρηματιστήριο στο ναδίρ. Για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά assets η κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη από άποψη αποδόσεων εν συγκρίσει μάλιστα και με τις ΗΠΑ.

Στις 28 Δεκεμβρίου 2014 η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου ήταν στο 9,2%. Έναν χρόνο μετά, διαμορφώνεται 1% χαμηλότερα, ήτοι στο 8,2%.Στον χρόνο που μεσολάβησε οι αποδόσεις των ομολόγων του Δημοσίου μειώθηκαν σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ αντανακλώντας τις προσδοκίες περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Συνολικά, ο σταθμισμένος ως προς το ΑΕΠ μέσος όρος των αποδόσεων των 10ετών κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά περισσότερο από 40 μονάδες βάσης μεταξύ αρχών Σεπτεμβρίου και τελών Δεκεμβρίου και διαμορφώθηκε σε 1,02%, οριακά υψηλότερα σε σχέση με το πρωτοφανές χαμηλό που είχε καταγραφεί πριν τον Απρίλιο.

Εντονότερες μειώσεις σημειώθηκαν σε χώρες της ζώνης του ευρώ με χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση, με αποτέλεσμα να περιοριστούν περαιτέρω οι διαφορές αποδόσεων των κρατικών ομολόγων έναντι της Γερμανίας. Οι συνθήκες χρηματοδότησης των χρηματοπιστωτικών και των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων της ζώνης του ευρώ βελτιώθηκαν, καθώς μειώθηκαν οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων. Οι αποδόσεις των εταιρικών ομολόγων αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο, αλλά στη συνέχεια η εξέλιξή τους ήταν ευνοϊκότερη στο υπόλοιπο της εξεταζόμενης περιόδου με συνολικές μειώσεις της τάξεως των 20 μονάδων βάσης στις αποδόσεις των ομολόγων των χρηματοπιστωτικών και μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων.

Αλλά και οι αγορές μετοχών της ζώνης του ευρώ ενισχύθηκαν κατά το τελευταίο έτος, παρά την αισθητή πτώση των τιμών τους το καλοκαίρι, λόγω της κινεζικής κρίσης. Οι τιμές των μετοχών της ζώνης του ευρώ, όπως μετρούνται από τον ευρύ δείκτη EURO STOXX, αυξήθηκαν κατά 6,61% το τελευταίο έτος (24/12/2014-24/12/2015), αντανακλώντας αφενός τις φθίνουσες ανησυχίες για τις αναδυόμενες αγορές και αφετέρου τις προσδοκίες περαιτέρω χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Παράλληλα, οι τιμές των μετοχών στις ΗΠΑ, όπως μετρούνται από τον δείκτη S&P 500, αυξήθηκαν οριακά κατά περίπου 0,76%.

Βέβαια το Χρηματιστήριο Αθηνών ανήκει σε «άλλη κατηγορία» σε σχέση με τις προαναφερόμενες αγορές, δεδομένου ότι μέσα στο 2015 βρέθηκε να χάνει έως και 31,72% και πλέον έχει περιορίσει τις απώλειες από την αρχή του έτους στο 24,38%.

Η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ υποχώρησε κατά 11% μεταξύ 28 Δεκεμβρίου 2014 και 28 Δεκεμβρίου 2015 έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Διαμορφώνεται στο 1,0963 , έναντι 1,20 δολάρια ένα χρόνο πριν. Πτώση σημειώνει το ευρώ και έναντι του κινεζικού γουάν, της αγγλικής λίρας, του ιαπωνικού γιεν και της σουηδικής κορώνας, αλλά και έναντι των νομισμάτων πολλών αναδυόμενων οικονομιών της αγοράς – και ιδίως της Ρωσίας, το νόμισμα της οποίας ανατιμήθηκε κάπως μετά την προηγούμενη έντονη υποτίμησή του – και χωρών που εξάγουν βασικά εμπορεύματα. Παράλληλα, το ευρώ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο έναντι των νομισμάτων των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης.