Κατά την διάρκεια του 2014, η παραγωγή ασφαλίστρων στους κλάδους ασφάλισης σκαφών αναψυχής, δηλαδή των κλάδων "πλοίων" και "αστικής ευθύνης πλοίων" έφθασαν τα 11,5 εκατ. ευρώ και τα 7,2 εκατ. ευρώ αντιστοίχως, καταγράφοντας αύξηση κατά 6% και 18% σε σχέση με το 2013.

Αντιθέτως, η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά Ζημιών μειώθηκε κατά 10,5% ενώ η συνολική παραγωγή (Ζωής και Ζημιών) μειώθηκε κατά 1,2%.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα για την "Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2014" που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων σκαφών είναι αυτά της προσωπικής αναψυχής, ενώ τα επαγγελματικά σκάφη αναλογικά υπερέχουν στις αποζημιώσεις. Ως τρόπο κίνησης, η πλειοψηφία των ασφαλισμένων σκαφών διαθέτει μηχανοκίνηση αλλά τα ιστιοπλοϊκά σκάφη έχουν μεγαλύτερη μέση ασφαλιζόμενη αξία.

Πάντως αν και η συντριπτική πλειοψηφία των σκαφών (σχεδόν 83%) δηλώνεται στην προσωπική αναψυχή το συγκεκριμένο μέγεθος είναι μειωμένο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη (2013: 87%, 2012: 84%).

Σε σχέση με το 2012, το μερίδιο των ιστιοπλοϊκών στο σύνολο των ασφαλιζομένων σκαφών μειώθηκε ως προς το πλήθος αλλά αυξήθηκε ως προς την ασφαλιζόμενη αξία.

Η μέση ζημία αυξήθηκε σε όλες τις κατηγορίες των σκαφών, ιδιαιτέρως, δε, στα επαγγελματικά με πλήρωμα.

Ταυτόχρονα, υπήρξε μεγάλη μείωση στην μέση συχνότητα ζημίας στα επαγγελματικά σκάφη με πλήρωμα.

Οι κύριες αιτίες καταβολής αποζημιώσεων έχουν σχέση με μηχανικές βλάβες (15,7%), η κλοπή (12,0%) και η πρόσκρουση/σύγκρουση (11,4%). Το ποσοστό των ζημιών στο ελικοαξονικό σύστημα είναι 13,7%.

Η μέση αποζημίωση, αυξήθηκε από 7,7 χιλ. ευρώ στα 16,3 χιλ. ευρώ. Η παρατηρούμενη αύξηση οφείλεται κυρίως στα αίτια της φωτιάς/έκρηξης καθώς και της αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες. Επίσης, η μέση ζημία του 2014 είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί από το 2009. Η παρατηρούμενη αύξηση του 2014 οφείλεται κυρίως στα αίτια της φωτιάς/έκρηξης καθώς και της αστικής ευθύνης για σωματικές βλάβες.

Από τη μελέτη της εξέλιξης των αποζημιώσεων ανά έτος έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου, όπως σημειώνεται "ο κλάδος φαίνεται καλά αποθεματοποιημένος".

Οι ασφαλίσεις πλοίων συνολικά αποτέλεσαν το 0,9% της παραγωγής των ασφαλίσεων κατά Ζημιών το 2014.