Μπορεί οι αιτήσεις για ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών να έχουν εκτοξευθεί τους τελευταίους μήνες, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τον αριθμό των επιχειρήσεων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία και έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει την αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης μόλις 1.600 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ενώ 6.500 έχουν υποβάλλει αίτημα ένταξης.  

Δεκαπλάσιες είναι οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας και θεωρητικά ετοιμάζουν τους σχετικούς φακέλους που θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι οι αιτήσεις που θα κατατεθούν θα είναι πολύ λιγότερες και ακόμη λιγότερες θα είναι οι επιχειρήσεις που θα ολοκληρώσουν τη διαδικασία και θα ρυθμίσουν τις οφειλές τους. 

Η αλήθεια είναι ότι μεγάλος αριθμός εταιρειών έτρεξαν να αιτηθούν την υπαγωγή τους στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό τους τελευταίους μήνες του 2018, προκειμένου να εκμεταλλευθούν την αναστολή των κατασχέσεων που προβλέπεται. 

Συγκρατημένη αισιοδοξία 

Στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης πάντως επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για αύξηση των επιτυχών αιτήσεων το επόμενο διάστημα. Και αυτό διότι με τις πρόσφατες αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ: 

  • Έχουν μειωθεί σημαντικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο αιτών από τα 27 σε ουσιαστικά 3. 
  • Έχει αυξηθεί το όριο του χρέους που μπορούσε να μπει σε αυτοματοποιημένη διαδικασία (χωρίς να απαιτείται έκθεση βιωσιμότητας) από το 50.000 ευρώ στα 300.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις και στις 250.000 ευρώ για τους επαγγελματίες. 
  • Έχει ουσιαστικά σπάσει η διαδικασία ρύθμισης των χρεών προς το Δημόσιο και προς τους ιδιώτες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έτσι οι οφειλέτες μπορούν να έρθουν σε συμφωνία με το Δημόσιο και να προχωρήσουν στη συνέχεια σε συμφωνία με τις τράπεζες.