Ξεκινά τη Δευτέρα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η συζήτηση του Ασφαλιστικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής. Η Κυβέρνηση προσδοκά το Ασφαλιστικό να έχει ψηφιστεί αμέσως μετά το Πάσχα και έως τις 10 Μαϊου. Αυτό προυποθέτει να ξεκινήσει η συζήτηση στην Ολομέλεια την πρώτη εργάσιμη μετά το Πάσχα, δηλαδή την Τετάρτη 4 Μαίου.

Το νέο Ασφαλιστικό θα επιφέρει καθοριστικές αλλαγές στις ζωές όλων των συνταξιούχων αλλά και των μισθωτών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των αγροτών και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς αλλάζει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ενοποιεί τα ασφαλιστικά ταμεία, αυξάνει τις εισφορές και περικόπτει τις συντάξεις χιλιάδων δικαιούχων.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους επισημαίνονται οι βασικές περικοπές που προβλέπει το νομοσχέδιο:

ΕΚΑΣ: Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης, από το 2020 και εφεξής ποσού 900 εκατ. ευρώ περίπου, από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, η οποία για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 περιορίζεται σε 168 εκατ., 569 εκατ., 803 εκατ. και 853 εκατ. περίπου αντίστοιχα, από τον επανακαθορισμό κατά το αυστηρότερο των κριτηρίων χορήγησής του.

Νέες Συντάξεις: Εξοικονόμηση δαπάνης 5 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 27 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 43 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 48 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, από τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους

Οικογενειακά Επιδόματα: Μείωση της ετήσιας δαπάνης οικογενειακών παροχών για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 7 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 15 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 21 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019, (άρθρα 10 και 27)

Ακόμα το ΓΛΚ αναφέρει ότι από τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για συντάξεις του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ , λόγω της εφαρμογής ανώτατου ορίου σύνταξης  εξοικονομούνται 88 εκατ. ευρώ μέχρι και το 2018, ενώ από τη μη καταβολή αυξήσεων, κατά το 2018, εξοικονομούνται περί τα 187 εκατ. ευρώ. Τέλος από τον συμψηφισμό αυξήσεων με τις «προσωπικές διαφορές» που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, προκύπτει το ποσό των 76 εκατ. ευρώ το 2019.