Αλλαγή στο χάρτη των χρηματιστηριακών εταιρειών φέρνει η τριπλή συγχώνευση των εταιρειών MERIT, ΜΙΔΑΣ και Η. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ οι οποίες ενοποιούνται, δημιουργώντας ένα νέο ισχυρό σχήμα στον κλάδο.

Οι τρεις χρηματιστηριακές εταιρείες - με την ξεχωριστή ιστορία και πολυετή πορεία η κάθε μια - και με το όνομα πλέον MERIΤ ΑΕΠΕΥ, συγχωνεύονται με απορρόφηση των δύο από τη MERIT. Το μετοχικό κεφάλαιο του νέου σχήματος ξεπερνά τα 4 εκατ. ευρώ, ενώ ο ενοποιημένος τζίρος για το 2017 εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 2 εκατ. ευρώ.

Βασικός στόχος της συγχώνευσης είναι η δημιουργία μιας εταιρείας ικανής να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας MIFID2 που ξεκινάει από την 1 Ιανουαρίου 2018, τις δυσκολίες της αγοράς στη σημερινή συγκυρία.

Η νέα εταιρεία θα εστιάσει στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με διεθνή πρότυπα, ώστε να γίνει πόλος έλξης διεθνών πελατών και κεφαλαίων. Παράλληλα οι δυνατές συνεργασίες στο εξωτερικό αποτελούν βασική προτεραιότητα της διοίκησης της νέας ΜΕRIT.