Newsletter Final List

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Εγγραφή στο Newsletter Final List feed

Πανγαία: Επενδύει σε ξενοδοχεία πόλης και φοιτητική στέγαση

Δεν εγκαταλείπει το ομόλογο η Εθνική Πανγαία - Κεντρική Εικόνα/Video

Την επέκταση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ» στους κλάδους των ξενοδοχείων πόλης και φοιτητικής στέγασης ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Αριστοτέλης Καρυτινός, στο πλαίσιο του 18ου Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη στις 12.12.2016.

Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα έναν ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας, ο ρόλος του οποίου ενισχύεται συνεχώς. Τα δε ξενοδοχεία πόλης εμφανίζουν άνοδο της μέσης πληρότητάς τους τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυναμική τους στον ξενοδοχειακό κλάδο. Αποτελούν πόλο έλξης ξένων επενδυτών και παρατηρείται τάση αναβάθμισης των ξενοδοχειακών μονάδων στις μεγάλες πόλεις.

Ο κλάδος της φοιτητικής στέγασης (student housing) αποτελεί ένα εναλλακτικό επενδυτικό προϊόν με σημαντική ζήτηση παγκοσμίως από τους χρήστες τους (φοιτητές) και ανάλογη ετήσια αύξηση στον όγκο των συναλλαγών που πραγματοποιούνται από επενδυτές. Το διεθνές μοντέλο λειτουργίας προβλέπει επαγγελματική διαχείριση του κτηρίου αλλά και την παροχή βασικών all inclusive υπηρεσιών στους ενοίκους / φοιτητές, όπως ασφάλεια, ηλεκτρικό, θέρμανση, ύδρευση και πρόσβαση στο διαδίκτυο, αλλά και την επίπλωση των ενοικιαζόμενων χώρων.

Στην Ελλάδα, δεδομένης της ύπαρξης ικανού αριθμού φοιτητών που προέρχονται από πόλεις διαφορετικές της πόλης όπου σπουδάζουν και που δημιουργούν σταθερή ζήτηση στέγασης και της μη ύπαρξης, ακόμα, προϊόντος φοιτητικής στέγασης στη χώρα, οργανωμένης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν σημαντικό «value for money», η φοιτητική στέγαση ως εναλλακτικός τύπος αξιοποίησης ακινήτου αναμένεται να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια ένα ελκυστικό κλάδο επένδυσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΑΝΓΑΙΑ προχώρησε πρόσφατα στη σύναψη μνημονίου συνεργασίας για την απόκτηση δύο ακινήτων στην Πάτρα, τα οποία πρόκειται να εκμισθωθούν προκειμένου να διαμορφωθούν και να λειτουργήσουν, από τον μισθωτή, ως ξενοδοχειακή μονάδα κλασσικού τύπου 116 δωματίων το πρώτο και ως ξενοδοχειακή μονάδα 48 επιπλωμένων διαμερισμάτων απευθυνόμενων σε φοιτητές το δεύτερο.

Όπως ανέφερε ο κ. Καρυτινός, «τα ξενοδοχεία πόλης και η φοιτητική στέγαση εντάσσονται απόλυτα στον αστικό χαρακτήρα του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας μας και, μέσω της επέκτασης της επενδυτικής μας πολιτικής και στους εν λόγω κλάδους, θα ενισχυθεί η περαιτέρω διαφοροποίηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και η διασπορά κινδύνου.

Η πρόσφατη αυτή επένδυση συνεχίζει την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητά μας την τελευταία τετραετία (περισσότερα από 600 εκατ. κυρίως στην Ελλάδα) και σηματοδοτεί την είσοδο της ΠΑΝΓΑΙΑ, ως θεσμικού επενδυτή, στον τουρισμό, ένα βασικό οικονομικό κλάδο της χώρας, και στην υποστήριξη της εκπαίδευσης, ένα κλάδο με διαχρονική σημασία για την ελληνική κοινωνία.

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας μας για το 2017 είναι η άντληση κεφαλαίων από την αγορά το συντομότερο δυνατόν με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της και την επίτευξη των στόχων της, οι οποίοι περιλαμβάνουν τη διεύρυνση του υψηλής ποιότητας, χαρτοφυλακίου της, κυρίως στην Ελλάδα, με τελικό στόχο την εδραίωση της Εταιρείας ως ενός εκ των σημαντικότερων επενδυτικών οχημάτων ακίνητης περιουσίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, και, την ενίσχυση της διασποράς της μετοχικής βάσης της Εταιρείας (free float) και την διαπραγμάτευση των μετοχών της στην κατηγορία μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με στόχο την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων στην Ελλάδα και την τόνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς».

Best of Internet