Newsletter Final List

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα μας!

Εγγραφή στο Newsletter Final List feed

Kερδίζουν έδαφος οι εταιρείες του ενός... ευρώ 

Kερδίζουν έδαφος οι εταιρείες του ενός... ευρώ  - Κεντρική Εικόνα/Video

Ραγδαία αύξηση παρουσίαζει η σύσταση επιχειρήσεων του ενός ευρώ, η αλλιώς η Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), «ανθεκτικότητα» των εταιρειών σε σχέση με άλλες νομικές μορφές όπως είναι οι Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.) και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) όπου οι διαγραφές πέρυσι ήταν περισσότερες από τις συστάσεις. 

Αρκεί να αναφέρουμε ότι το 2015 το 12,89% των επιχειρήσεων που ιδρύθηκαν ήταν ΙΚΕ από 10,79% που ήταν το 2014. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός ότι ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ΙΚΕ σε σχέση με τους παρεμφερείς εταιρικούς τύπους (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ) είναι η μη υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όλων των εταίρων, αλλά μόνο του διαχειριστή και του μοναδικού εταίρου, στην περίπτωση που είναι μονοπρόσωπη.

Επιπλέον, παρέχει ευελιξία στους τρόπους συμμετοχής σε αυτήν, δεδομένου ότι οι εταίροι μπορούν να εισφέρουν κεφάλαιο, εξωκεφαλαιακά στοιχεία (π.χ. εργασία) ή εγγυήσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους. 

Τα νέα όμως δεν είναι εξίδου ενθαρρυντικά με μέτωπο των «συστάσεων - διαγραφών» επιχειρήσεων με το «σκορ» να διαμορφώνεται στο ένα προς τρία. 

Έτσι, την ώρα που μία εταιρεία συστήνεται στη χώρα μας, τρεις βάζουν λουκέτο. 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το ΓΕΜΗ τις πρώτες 15 ημέρες της φετινής χρονιάς οι διαγραφές επιχειρήσεων (1.690) ήταν σχεδόν υπερτριιπλάσιες από τις συστάσεις (653). 

Όμως και για τους επόμενους μήνες η κατάσταση του επιχιρείν στην χώρα μας, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη. 

Οι ειδικοί της αγοράς κάνουν λόγο για κλείσιμο 60.000 επιχειρήσεων μέχρι το τέλος του έτους, γεγονός που μεταφράζεται σε 164 λουκέτα επιχειρήσεων ημερησίως και απώλεια 378 θέσεων αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων ημερησίως.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ίδρυση μίας ΙΚΕ

Σημαντικές είναι οι καινοτομίες που διέπουν το καθεστώς των ΙΚΕ. Ειδικότερα, το καταστατικό της ΙΚΕ καταρτίζεται κατά κανόνα με ιδιωτικό συμφωνητικό. Δεν απαιτείται παράσταση Δικηγόρου και συμμετοχή Συμβολαιογράφου, ενώ το κόστος περιορίζεται μόνο, σε ένα παράβολο των 70 ευρώ. 
Το δε, κεφάλαιο επιβαρύνεται με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%.

Διαδικασία

Επωνυμία: Η επωνυμία σχηματίζεται, είτε από το όνομα του ενός ή περισσοτέρων εταίρων, είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί.  Στην επωνυμία της, πρέπει να περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως  οι λέξεις Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ή σε συντομογραφία Ι.Κ.Ε.

Εάν η εταιρεία είναι μονοπρόσωπη, στην επωνυμία συμπεριλαμβάνονται οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.».

Επίσης, η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται με λατινικούς χαρακτήρες ή σε ξένη γλώσσα, ενώ το καταστατικό μπορεί να είναι και σε άλλη γλώσσα.

Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας είναι υποχρεωτικά ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται στο καταστατικό χρόνος, η εταιρεία διαρκεί για 12 έτη. Ο χρόνος μπορεί να παραταθεί με απόφαση των εταίρων.
Κεφάλαιο: Στο κεφάλαιο μπορεί να συμμετέχει ένας (μονοπρόσωπη) ή πολλοί εταίροι.

Αποσυνδέεται η εταιρική μορφή από το κεφάλαιο

• Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο ένα ευρώ.

• Η νέα εταιρική μορφή ανταποκρίνεται και στο διαχωρισμό των λειτουργιών των εταίρων μέσα στην επιχείρηση. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν εταίροι που εισφέρουν μετρητά, περιουσιακά στοιχεία, εταίροι που ασχολούνται με την καθημερινή δραστηριότητα (προσφορά εργασίας), εταίροι που εισφέρουν φερεγγυότητα, παρέχουν εγγυήσεις ατομικές ή εμπράγματες, εταίροι που εισφέρουν ειδικές γνώσεις και επιστημονικές ικανότητες.

Ο νέος αυτός εταιρικός τύπος, διευκολύνει τη συνεργασία και την συνύπαρξη μεταξύ των εταίρων αυτών, καθιστώντας την, κατάλληλη για οικογενειακές επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις και συνεργασίες νέων επιχειρηματιών. 

Best of Internet