Επιπλέον 5.891 νοικοκυριά προστίθενται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», ενώ ταυτόχρονα 1.170 αιτήσεις κρίνονται ως επιλαχούσες.

Αυτό προβλέπει η απόφαση υπαγωγής που υπεγράφη την Τετάρτη και όπως επισημαίνει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ),  οι υπαγωγές των ωφελούμενων έγιναν με σειρά προτεραιότητας ανά περιφέρεια, σύμφωνα με την κατανομή των κονδυλίων μέχρι την εξάντλησή τους.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα υπάγονται  5.891 ωφελούμενοι, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 68.559.209,97 ευρώ. Ακόμη, εγκρίνονται 1.170 επιλαχούσες αιτήσεις, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό επενδύσεων 13.585.008,04 ευρώ.

Από τις 29 Σεπτεμβρίου 2017, οι ωφελούμενοι θα ενημερώνονται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες για να προχωρήσουν στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων εντός 45 ημερών.

Πρόκειται πρακτικά για την ενεργοποίηση του δεύτερου ενδιάμεσου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον».

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων από τους ωφελούμενους είναι εννέα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Στόχος του νέου προγράμματος - «γέφυρα» είναι η κάλυψη επιπλέον αιτήσεων από αυτές που είχαν υποβληθεί το 2014 στο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», αλλά δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν λόγω της ανεπάρκειας τότε των σχετικών κονδυλίων. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο ενδιάμεσο πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016, με την εξασφάλιση 75 εκατ. ευρώ κάλυψε πάνω από 8.500 ωφελούμενους. Έτσι, τα δύο ενδιάμεσα προγράμματα, το τωρινό και το προηγούμενο, ενισχύουν συνολικά περίπου 15.000 νοικοκυριά που είχαν μείνει «εκτός» από την αρχική εφαρμογή του προγράμματος.