Την οργάνωση των οικονομικών της κάθε μέρας για τους πελάτες της, με στόχο την δημιουργία ενός προσωπικού προϋπολογισμού με συγκεκριμένους στόχους για τις δαπάνες αλλά και την αποταμίευση έχει  αναλάβει η winbank της Τράπεζας Πειραιώς προσφέροντας μια νέα γενιά εφαρμογών. 

Οι νέες εφαρμογές δημιουργήθηκαν μέσα από ανασχεδιασμό τόσο της winbank web banking όσο και του winbank mobile banking και καθιστούν ακόμα πιο φιλική την εμπειρία του χρήστη μέσα από τα ψηφιακά κανάλια. Πηγαίνοντας βήματα παραπέρα, οι νέες εφαρμογές εμπλουτίστηκαν με εργαλεία που έχουν ως στόχο να «εκπαιδεύουν», να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν την ανάγκη των πελατών για αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών τους. Και αυτό να μπορούν να το κάνουν όλοι οι πελάτες ανεξάρτητα από το βαθμό εξοικείωσής τους με τον κόσμο της ψηφιακής τραπεζικής.

Το νέο περιβάλλον της winbank web banking όσο και του winbank mobile banking απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επαγγελματίες,, είναι ήδη σε λειτουργία και έχει τύχει μεγάλης ανταπόκρισης . Οι πελάτες μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν την εικόνα των τελευταίων συναλλαγών τους ανεξάρτητα από το κανάλι ή το προϊόν που τις πραγματοποίησαν. Κάθε συναλλαγή κατηγοριοποιείται αυτόματα και οι πελάτες μπορούν εύκολα να κάνουν ανασκόπηση των δαπανών τους σε κάθε κατηγορία και να διατηρούν έτσι τον έλεγχο της ροής τους. Με την συγκατάθεση τους, οι χρήστες της winbank έχουν επίσης τη δυνατότητα να ορίσουν προϋπολογισμό για κάθε κατηγορία και να παρακολουθούν αυτόματα τα έξοδά τους σύμφωνα με το προϋπολογισμό που έχουν ορίσει. Ο πελάτης έχει επίσης την ευχέρεια να προσαρμόζει τα δεδομένα στις δικές του ανάγκες, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο έναν πραγματικά προσωποποιημένο οικονομικό προγραμματισμό.

Τέλος, με γνώμονα την ενθάρρυνση της κουλτούρας της αποταμίευσης, οι χρήστες της winbank μπορούν εύκολα να ορίσουν στόχους αποταμίευσης για συγκεκριμένους σκοπούς, να παρακολουθήσουν τη πρόοδο τους σε σχέση με το στόχο και να τους συνδέσουν με τη νέα υπηρεσία αποταμίευσης “Pay & Save» που προσφέρει η Τράπεζα.