Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βρίσκεται ο φάκελος για το ομόλογο της Aegean Airlines και η προθεσμία για την έγκρισή του είναι η 20ή Φεβρουαρίου -έναν μήνα αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως έχει αναφέρει το insider.gr, ο εθνικός αερομεταφορέας σκοπεύει να «σηκώσει» 300 εκατ. ευρώ από την αγορά, μέσω επταετούς ομολόγου. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για κουπόνι 3,6%, ωστόσο, οι ανάδοχοι της έκδοσης διερευνούν ακόμη το αγοραστικό ενδιαφέρον και ενδέχεται η τιμολόγηση της έκδοσης να διαφέρει.

Όπως αναφέρουν χρηματιστηριακές πηγές, η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου εταιρικού ομολόγου είναι ότι οι τράπεζες δεν έχουν σημαντική έκθεση στην Aegean, αφού ο δανεισμός της είναι σχετικά χαμηλός, συνεπώς η τοποθέτηση στο ομόλογο συνεπάγεται νέο άνοιγμα για τα πιστωτικά ιδρύματα. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την ταχεία υλοποίηση της έκδοσης και συνεπάγεται καθυστερήσεις.

Αυτό που συμβαίνει συνήθως, εξηγούν οι ίδιες πηγές, είναι ότι οι δανειστές μετατρέπουν τα δάνεια σε ομόλογα της εισηγμένης που κάνει την έκδοση, αφού συνήθως μεγάλο ποσοστό των κεφαλαίων που αντλούνται χρησιμοποιούνται για την αναχρηματοδότηση του δανεισμού της.

Εκφράζουν δε την ανησυχία τους ότι η εν λόγω έκδοση θα «αποστραγγίσει» την αγορά από την πενιχρή ρευστότητα που -ούτως ή άλλως διαθέτει- καθώς απευθύνεται και σε ιδιώτες επενδυτές που μπορούν να τοποθετηθούν με ελάχιστο ποσό τα 1.000 ευρώ. «Ουσιαστικά πρόκειται για ένα καταθετικό προϊόν για μικροεπενδυτές το οποίο λειτουργεί ανταγωνιστικά προς την κεφαλαιαγορά αλλά και τις καταθέσεις των ελληνικών τραπεζών», αναφέρουν χαρακτηριστικά.