ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

7,720€

ΜΕΤΑΒΟΛΗ -0,52%

ΟΓΚΟΣ 5.847

ΥΨΗΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 7,880

ΧΑΜΗΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 7,680

ΑΓΟΡΑ 7,72€

ΠΩΛΗΣΗ 0,00€

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες7,6208,080-5,6215.41112760.269
30 Ημέρες7,0008,2004,03395.5952.036135.065
3 Μήνες7,0008,200-1,691.166.7215.624138.461
6 Μήνες5,4979,580-16,152.843.87114.827174.535
12 Μήνες5,4979,58022,224.999.36525.207153.192

Στοιχεία Μετοχής

Αριθμός Μετοχών
35.740.896
Κεφαλαιοποίηση
275.919.717,120
2020-08-10 | 10:05:25
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι την 07/08/2020 η κα Παπαγεωργίου Ελένη, συνδεδεμένο πρόσωπο με τον κ. Φέσσα Θεόδωρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε Αγορά 9.803 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 79.543,96 ευρώ.

2020-08-06 | 12:10:09
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι την 05/08/2020 η κα Παπαγεωργίου Ελένη, συνδεδεμένο πρόσωπο με τον κ. Φέσσα Θεόδωρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε Αγορά 16.848 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 134.534,62 ευρώ.

2020-08-05 | 10:50:22
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι την 04/08/2020 η κα Παπαγεωργίου Ελένη, συνδεδεμένο πρόσωπο με τον κ. Φέσσα Θεόδωρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε Αγορά 10.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 77,671.32 ευρώ.

2020-08-04 | 14:18:45
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3556/2007

Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι την 03/08/2020 η κα Παπαγεωργίου Ελένη, συνδεδεμένο πρόσωπο με τον κ. Φέσσα Θεόδωρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε Αγορά 23.152 μετοχών της Εταιρείας στις 3/08/2020 συνολικής αξίας 175.290,76 ευρώ.

2020-07-27 | 17:45:44
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου

H Quest Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί ότι σε συνέχεια της από 2 Ιουλίου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε στις 27 Ιουλίου 2020 σε σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας ύψους έως ¤ 12.000.000 (δώδεκα εκατομμύρια ευρώ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003. Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και των  Ομολογιούχων Δανειστών ορίστηκε η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.  Το ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του φόρου που προέκυψε  από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας που είχαν σχηματισθεί από κατ' ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη.

2020-07-22 | 10:09:41
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
2020-07-22 |
Από 21/07/2020, οι μετοχές της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» Νέα τελική ονομαστική αξία μετοχής €1,33
Από 21/07/2020, και μετά την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (GRS310003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα τελική ονομαστική αξία μετοχής €1,33 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,15 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.
2020-07-21 |
Από 21/07/2020, οι μετοχές της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» Νέα τελική ονομαστική αξία μετοχής €1,33
Από 21/07/2020, και μετά την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (GRS310003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα τελική ονομαστική αξία μετοχής €1,33 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,15 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.
2020-07-17 | 17:45:44
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση για : (α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπερβάλλοντος τακτικού αποθεματικού, (β) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

Ως συνημμένο

Ανακοίνωση
2020-07-17 | 17:01:32
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αποφάσεις τις 15.07.2020 της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις 26.06.2020 (Ορθή Επανάληψη)
2020-07-16 | 15:08:22
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Συγκρότηση σε Σώμα & Νέα Επιτροπή Ελέγχου
2020-07-16 | 12:43:45
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Αποφάσεις τις 15.07.2020 της εξ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης τις 26.06.2020
2020-07-16 | 11:43:05
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Quest Συμμετοχών Α.Ε. στα πλαίσια προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Quest Συμμετοχών Α.Ε. την 14.07.2020, σε εφαρμογή της από 26.06.2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την οποία εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018, αποφάσισε ότι η Εταιρεία, στο χρονικό διάστημα μεταξύ 15.07.2020 και 31.12.2020 θα μπορεί να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, συνολικού αριθμού μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων (500.000), με κατώτατη τιμή αγοράς το ένα ευρώ (¤ 1) και ανώτατη τα δέκα ευρώ (¤ 10) ανά μετοχή.

2020-07-15 | 14:01:52
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

Η εταιρία Quest Συμμετοχών Α.Ε., βάσει των άρθρων 4.1.2. & 4.1.3.15 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμπληρώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020 ως ακολούθως:

  • Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των εξαμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων 2020 την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 (μετά την λήξη της συνεδρίασης).
  • Δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2020 την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.quest.gr).
  • Ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του Α εξαμήνου 2020 την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

2020-06-26 | 19:53:34
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
2020-06-15 | 16:07:12
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η Quest Συμμετοχών A.E. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, νομικό πρόσωπο συνδεόμενο με τον κ. Φαίδωνα Ταμβακάκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 12/6/2020 σε πώληση 30.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας € 236.021,76.

ΑΡΧΙΚΗ