ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ)

0,570€

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 0,00%

ΟΓΚΟΣ 0

ΥΨΗΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 0,000

ΧΑΜΗΛΟ ΗΜΕΡΑΣ 0,000

ΑΓΟΡΑ 0,00€

ΠΩΛΗΣΗ 0,00€

Ιστορικά Στοιχεία Μετοχής

ΔιάστημαΕλάχιστη ΤιμήΜέγιστη ΤιμήΜεταβολή %Συνολικός ΌγκοςΠράξειςΤζίρος
7 Ημέρες0,5700,5700,00000
30 Ημέρες0,5700,5700,00000
3 Μήνες0,5400,618-5,1654.705161477
6 Μήνες0,4751,365-57,622.033.6896.21012.309
12 Μήνες0,4754,850-88,157.710.35934.17543.866

Στοιχεία Μετοχής

Αριθμός Μετοχών
12.417.000
Κεφαλαιοποίηση
7.077.690,000
2020-08-05 | 12:17:50
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ3

MLS Πληροφορική: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ3

 

 

5 Αυγούστου 2020

 

 


Η MLS Πληροφορική ανακοινώνει ότι κατά την σημερινή (05/08/2020) Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣΟ3, δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία του 66,67% που απαιτούνταν για τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος περί πιθανής ύπαρξης λόγων καταγγελίας του εν λόγω ομολόγου και ως εκ τούτου δεν λήφθηκε απόφαση για την καταγγελία του.

 

2020-07-31 | 16:30:29
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δείτε την συνημμένη ανακοίνωση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
2020-07-29 | 12:58:27
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

MLS Πληροφορική: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣ03

 

 

29 Ιουλίου 2020

 

 

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει ότι σήμερα 29/07/2020 και ώρα 9:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ03.

 

Η συμμετοχή ανήλθε σε ποσοστό 58,94% , με συνέπεια τη μη επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας των 2/3 ήτοι 66,67% των ομολογιούχων που απαιτείται για λήψη αποφάσεων επί των συγκεκριμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Ως εκ τούτου, θα πραγματοποιηθεί Επαναληπτική Γενική  Συνέλευση Ομολογιούχων του ομολόγου ΜΛΣ03, κατά τα οριζόμενα στην αρχική πρόσκληση, την ερχόμενη Τετάρτη 05/08/2020 και ώρα 9:00 π.μ. στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα , Τ.Κ 104 47 (τηλ. 210 3480000).

2020-07-28 | 15:34:58
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - Ανακοίνωση σχετικά με τις Γενικές Συνελεύσεις Ομολογιούχων

Δείτε την ανακοίνωση.

Ανακοίνωση
2020-07-27 | 17:58:34
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ανακοινώνει ότι μετά την απόρριψη της αίτησης για προσωρινή διαταγή που είχε κατατεθεί κατά της εταιρίας και κατά συγκεκριμένων προσώπων,   από 5 μεμονωμένους ομολογιούχους, απορρίφθηκε σήμερα και η αίτηση έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων.   

2020-07-22 | 11:44:51
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

4η Περίοδος Εκτοκισμού Εταιρικού Ομολόγου -  Καταβολή Τόκων

Η «MLS Πληροφορική Α.Ε.» ανακοινώνει, ότι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος του Εταιρικού Ομολόγου έκδοσης 25.07.2019, η ημέρα προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου για την 4η περίοδο εκτοκισμού του Εταιρικού Ομολόγου, ήτοι από 27.04.2020 έως 27.07.2020, είναι η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020.  Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), ήτοι την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020.

Η ημερομηνία κατά την οποία οι Ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 4ο τοκομερίδιο (Ex coupon Date), είναι η Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020.

Το ποσό των τόκων για την ως άνω περίοδο εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 6.700 Ομολογίες και οι οποίες σήμερα τελούν υπό διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται σε 72.825,28 Ευρώ, ήτοι ποσό 10,8694444444 Ευρώ ανά Ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 4,30% (προ φόρων) με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδράμοντα χρόνο.

Ο φόρος που αναλογεί στο κουπόνι ύψους 15% θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  προς τους δικαιούχους των εταιρικών ομολόγων  θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» («ATHEXCSD») τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020, ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

2020-07-15 | 19:09:58
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δείτε συνημμένη την ανακοίνωση της εταιρείας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
2020-07-15 | 18:31:34
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δείτε συνημμένη την πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2020-07-14 | 18:47:13
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δείτε την πρόσκληση 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΣ
2020-07-14 | 10:45:38
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΗΣ

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Σύμφωνα με τον όρο 11.10. του Τροποποιημένου και Κωδικοποιημένου από 11.08.2017 Προγράμματος του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «Πρόγραμμα») ύψους έως ευρώ 7.000.000 (το «ΚΟΔ»), εκδόσεως της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000 (η «Εκδότρια»), η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002043501000, υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων στο ΚΟΔ (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» ή ο «Εκπρόσωπος»), καλεί τους κ.κ. ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ (οι «Ομολογιούχοι») σε Συνέλευση Ομολογιούχων την 29η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47 (τηλ. 2103480000), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση για τον διενεργούμενο έλεγχο στην Εκδότρια και την ενδεχόμενη ανάληψη νομικών ενεργειών κατά της Εκδότριας, ιδίως αναφορικά με τους όρους 7.1.(στ) και 7.1.(θ) (εγγυοδοτικές δηλώσεις ως προς τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 8(δ) (υποχρέωση για συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία), 8.(ζ) (υποχρέωση για τήρηση χρηματιστηριακής νομοθεσίας) και 8.(θ) (υποχρέωση για διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε)) και 10.2.(β) (γεγονός καταγγελίας για παράβαση εγγυοδοτικής δήλωσης/υποχρέωσης) και 10.2.(η) (γεγονός καταγγελίας για μη διατήρηση πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP τουλάχιστον βαθμού Ε) του Προγράμματος. Σε περίπτωση σχετικής απόφασης των Ομολογιούχων, εξουσιοδότηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για ανεύρεση και ορισμό νομικού συμβούλου για ανάληψη νομικών ενεργειών, σύμφωνα ιδίως με τους όρους 9.3., 11.4. και 11.20. του Προγράμματος.

Με την παρούσα προσκαλείται επίσης η Εκδότρια να παραστεί στη Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων και αρμοδίων στελεχών της και να ενημερώσει τους Ομολογιούχους αναφορικά με τον έλεγχο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2018 και των από 13.05.2020 Δελτίων τύπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών περί προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της Εκδότριας και της ICAP περί απόσυρσης του ICAP Credit Rating της Εκδότριας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του ΚΟΔ απαρτίας, για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι Ομολογιούχοι καλούνται σε επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων, την 05ηΑυγούστου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, ομοίως στον Πολυχώρο Αθηναΐς, οδός Καστοριάς, αρ. 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 104 47.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Συνέλευση Ομολογιούχων και σε κάθε επαναληπτική αυτής έχουν κατά τους όρους του ΚΟΔ όσοι εμφανίζονται ως κάτοχοι ομολογιών στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης της 29.07.2020, ήτοι  στις 24.07.2020 (Record Date) και έχουν προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, αρμόδια κα Σταυρούλα Γεωργοπούλου, τηλ. 2106879400, email: sgeorgopoulou@euroxx.gr, δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης, ήτοι έως την 26.07.2020, βεβαίωση ιδιότητας ομολογιούχου την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. καθώς και τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τα ειδικότερα στον όρο 11.13 του Προγράμματος του ΚΟΔ το οποίο είναι δημοσιευμένο ως μέρος του πληροφοριακού εγγράφου https://www.mlsinnovation.com/media/mls/financial/MLS_Pliroforiako_Eggrafo_2017.pdf.

Ο Εκπρόσωπος θα πιστοποιήσει οίκοθεν τους δικαιούμενους συμμετοχής.

Κάθε Ομολογιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δύναται να ψηφίσει είτε φυσικώς είτε δια αντιπροσώπου, στη δεύτερη περίπτωση συμπληρώνοντας και υπογράφοντας σχετικό έντυπο πληρεξουσιότητας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή ηλεκτρονικά μέσα.

H απόφαση της Συνέλευσης θα δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων ακόμη και αν δεν συμμετείχαν στη Συνέλευση ή δεν συμφώνησαν με αυτήν.

Η Εκδότρια θα καταβάλει εύλογα έξοδα διοργάνωσης στον Εκπρόσωπο καθώς και εύλογα έξοδα παραστάσεως στον Εκπρόσωπο και σε έκαστο Ομολογιούχο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που θα παραβρεθεί (φυσικώς ή δια αντιπροσώπου, κατά τα ανωτέρω) και θα ψηφίσει τόσο στη Συνέλευση της 29.07.2020 όσο και στην επαναληπτική Συνέλευση της 05.08.2020, αν η τελευταία απαιτηθεί. Το σχετικό ποσό θα ανέλθει σε 25 ευρώ ανά ομολογιούχο. Το ποσό μετά την αφαίρεση τυχόν νομίμων παρακρατήσεων θα καταβληθεί άπαξ και δεν θα διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που απαιτηθεί η σύγκληση και της επαναληπτικής Συνέλευσης. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία καταβολής του σχετικού ποσού θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εκδότριας.

Παρατίθεται συνοπτικό χρονοδιάγραμμα των σημαντικών ημερομηνιών για τη Συνέλευση Ομολογιούχων:

Ημερομηνία

Γεγονός

14.07.2020

Δημοσίευση Πρόσκλησης

15.07.2020 έως

27.07.2020

  • Υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων βεβαίωσης ιδιότητας ομολογιούχου και λοιπών εγγράφων νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του ομολογιούχου
  • Υπογραφή πληρεξουσιότητας για παράσταση δια αντιπροσώπου (αν επιλεγεί) και αποστολή της στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων

24.07.2020

Record Date συμμετοχής στη Συνέλευση

29.07.2020

Συνέλευση Ομολογιούχων

05.08.2020

Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων (αν απαιτηθεί)

  

Χαλάνδρι, 14.07.2020

2020-07-07 | 12:43:21
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Ανακοίνωση

16η  Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Σύμφωνα με τους όρους του από 11 Ιουλίου 2016 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 16η Περίοδο Εκτοκισμού από 14.04.2020 έως 13.07.2020 είναι η Παρασκευή 10 Ioυλίου  2020. Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date), δηλαδή την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 16ο τοκομερίδιο (Ex coupon date), είναι η Πέμπτη  9  Ιουλίου 2020.

 

Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού, που αντιστοιχεί σε 400 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των €53.000 ήτοι ποσό €132,50000 ανά ομολογία. Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,3% ετησίως (προ φόρων).

Ο φόρος που αναλογεί στο κουπόνι ύψους 15% θα παρακρατηθεί και θα αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  προς τους δικαιούχους των εταιρικών ομολόγων  θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (ATHEXCSD) τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 ως ακολούθως:

 

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.

 

  1. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανώντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων  στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κ.κ. Ομολογιούχοι να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, τηλ. επικοινωνίας 2310 929090.

 

 

 

 

2020-06-30 | 11:03:51
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η  MLS Πληροφορική Α.Ε κατ'εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας  και  του Κανονισμού του ΧΑ όπως ισχύει γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι , σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας και της από 23.08.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της , την 29.06.2020 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα  αγοράς ιδίων μετοχών της.

 

Κατά το χρονικό διάστημα  30.06.2018 έως 29.06.2020 η MLS Πληροφορική Α.Ε

απέκτησε 84.800  ίδιες μετοχές με  μέση τιμή κτήσης 4.4518 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 377.516  ευρώ και προέβη σε πώληση 91.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή πώλησης 5,20 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 476.320 ευρώ.

 

Η εταιρία  την 30.06.2020 διαθέτει πλέον 317.850 ίδιες μετοχές.

2020-06-25 | 14:34:30
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η εταιρία MLS Πληροφορική Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρίαση  που πραγματοποιήθηκε στις 02/06/2020, το Δ.Σ ενέκρινε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, Δημητρίου Κατραβά από τον Νάρκισο Γεωργιάδη που  αναλαμβάνει χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου. 


Το νέο Δ.Σ συγκροτήθηκε σε σώμα ωε εξής:

 

1)      Νάρκισο Γεωργιάδη  ως Διευθύνων Σύμβουλο 

2)      Ιωάννη Καματάκη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ

3)      Παρασκευή Ζαχαριάδου , ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ

4)      Δημήτριο Κωνσταντούλα , μέλος.

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής από την εκλογή του, ήτοι ως τις 12-4-2024 που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει τα εκτελεστικά και τα μη εκτελεστικά του μέλη ως εξής:

Εκτελεστικά μέλη: Νάρκισος Γεωργιάδης, Ιωάννης Καματάκης .

Μη εκτελεστικά μέλη: Παρασκευή Ζαχαριάδου, Δημήτριος Κωνσταντούλας.2020-06-19 | 15:48:26
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η εταιρία MLS Πληροφορική ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 16 Ιουνίου 2020 ανακοίνωσης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, ότι ανέθεσε στην ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία  “Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων“ το έργο Ειδικού Ελέγχου, προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, αφού αξιολογηθούν οι επισημάνσεις της Εποπτικής Αρχής.

Η διάρκεια του ελέγχου εκτιμάται σε 4 εβδομάδες, με συνέπεια η εταιρία να μην δύναται να δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, εντός του προβλεπόμενου διαστήματος (30 Ιουνίου 2020).

 

Η εταιρία θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την πορεία και το χρόνο ολοκλήρωσης των παραπάνω εργασιών, για τα αποτελέσματα αυτών καθώς και για τον ακριβή χρόνο δημοσίευσης των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2019.

 

2020-06-16 | 17:29:17
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ. (Ορθή Επανάληψη)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Η εταιρία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε, σε συνέχεια της από 22 Μαΐου 2020 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ζητήσει από το Χρηματιστήριο Αθηνών τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3371/2005 και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του νόμου 4514/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

 

Στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, θα προχωρήσει σε εξέταση επαναδιατύπωσης των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, αφού αξιολογηθούν οι επισημάνσεις της Εποπτικής Αρχής.

 

Επίσης η εταιρία, σε συνέχεια αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι επίκειται άμεσα η ανάθεση έργου Ειδικού Ελέγχου σε ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία εγνωσμένου κύρους, ο οποίος έλεγχος μεταξύ άλλων θα αφορά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία.

 

Τέλος η εταιρία προχωρά στην επικαιροποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

 

Η εταιρία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό για την πορεία και το χρόνο ολοκλήρωσης των παραπάνω καθώς και για τα αποτελέσματα αυτών.

2020-06-16 | 15:12:28
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η εταιρία MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε, σε συνέχεια της από 22 Μαΐου 2020 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ζητήσει από το Χρηματιστήριο Αθηνών τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών της εταιρίας ,ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 3371/2005 και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του νόμου 4514/2018, η εταιρία,  στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, θα προχωρήσει σε εξέταση επαναδιατύπωσης των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, αφού αξιολογηθούν οι επισημάνσεις της Εποπτικής Αρχής.

 

Επίσης η εταιρία, σε συνέχεια αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί ότι επίκειται άμεσα η ανάθεση έργου Ειδικού Ελέγχου σε ανεξάρτητη διεθνή ελεγκτική εταιρία εγνωσμένου κύρους, ο οποίος έλεγχος μεταξύ άλλων θα αφορά τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία.

 

Τέλος η εταιρία προχωρά στην επικαιροποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.

 

 Η εταιρία θα ενημερώσει εκ νέου το επενδυτικό κοινό για την πορεία και το χρόνο ολοκλήρωσης των παραπάνω καθώς και για τα αποτελέσματα αυτών.

 

ΑΡΧΙΚΗ