Ψηφίστηκε σήμερα, Τετάρτη, στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη σύσταση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, την οποία η κυβέρνηση έχει προτάξει στην προεκλογική της ατζέντα, μαζί με την προστασία της πρώτης κατοικίας -τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό κλάδο.

Η λειτουργία της αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2019, όπως έχει δεσμευτεί ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης. 

Όπως επιβεβαίωσε στην ομιλία του νωρίτερα στο κοινοβούλιο ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, η νέα τράπεζα θα ξεκινήσει με κεφάλαια 5 δισ. ευρώ με στόχο να μοχλεύσει 11 δισ. ευρώ μέσω της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας.

«Η ίδρυση της Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας υλοποιεί μία πολύ βασική προγραμματική δέσμευσή μας για μία διαφοροποιημένη χρηματοπιστωτική δομή που έχει στο επίκεντρο την πραγματική οικονομία και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας», τόνισε ο ίδιος.

Η Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με διεθνείς χρηματαγορές και οργανισμούς και ταυτόχρονα θα διευρύνει τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να αντλεί κεφάλαια απευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να κινητοποιεί σημαντικές επενδύσεις, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα παρέχει τα εξής τέσσερα προϊόντα με στόχευση στην επιχειρηματικότητα των ΜμΕ και τις μικροπιστώσεις. Συγκεκριμένα, θα προσφέρει: 

•    Μικροπιστώσεις για μικρές επιχειρήσεις
•    Ειδικό πρόγραμμα εγγυήσεων για αγρότες
•    Ομολογιακά δάνεια για μικρές επιχειρήσεις
•    Συμμετοχή κεφαλαίου στις επιχειρήσεις 

Σε δεύτερο χρόνο, θα προσφέρει:

•    Παροχή εγγυήσεων, αντεγγυήσεων και επιχορηγήσεων υπέρ επιχειρήσεων  
•    Σύσταση ή/και συμμετοχή σε σχήματα στήριξης νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδων επιχειρηματικότητας και φορέων στήριξης της επιχειρηματικότητας 
•    Συμβουλευτική υποστήριξη σε ιδρύματα κι οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παροχή τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης σε επιχειρήσεις
•    Εκπόνηση μελετών του μακροοικονομικού και μικροοικονομικού περιβάλλοντος της χώρας προς εντοπισμό και αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας και των αδυναμιών της αγοράς
•    Χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων έργων με σημαντικά κοινωνικά οφέλη όπως έργα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή επάρκεια (με σημαντικές θετικές περιβαλλοντικές εξωτερικότητες για το σύνολο της κοινωνίας