Ένα νέο προϊόν, σχεδιασμένο ειδικά για τον αγροτικό κόσμο, κυκλοφόρησε από την Τράπεζα Πειραιώς σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των αγροτών στην κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών.

Πρόκειται για την Κάρτα Αγρότη, η οποία βρίσκεται σε ισχύ περίπου δύο εβδομάδες και αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα για τους αγρότες που λαμβάνουν επιδοτήσεις. Η νέα κάρτα έχει πιστωτικό όριο που συνδέεται με την ετήσια συνδρομή κάθε αγρότη. Για την έκδοσή της δεν απαιτείται ούτε ετήσια συνδρομή ούτε πρόσθετες διασφαλίσεις όπως υποθήκες, προσημειώσεις κ.α.

Με την απορρόφηση της Αγροτικής Τράπεζας, η Τράπεζα Πειραιώς «κληρονόμησε» και το αγροτικό χαρτοφυλάκιο της ΑΤΕ. Ως συνεχιστής της «τράπεζας των αγροτών», διαθέτει ειδικά προϊόντα και υπηρεσίες για τον τομέα της αγροτικής παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της Συμβολαιακής Τραπεζικής, χαμηλότοκων δανείων για νέους αγρότες, ενώ παρέχει και ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάκαμψη της αγροτικής οικονομίας.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για την Κάρτα Αγρότη περιλαμβάνουν έξοδα που σχετίζονται με τις καλλιέργειες και τη γενικότερη παραγωγική διαδικασία όπως:

  • Λιπάσματα
  • Ζωοτροφές
  • Φάρμακα,
  • Καύσιμα
  • Οφειλές σε ΕΛΓΑ
  • Ασφαλιστικές εισφορές σε ΟΓΑ
  • Αγορά εργοσήμων
  • Πληρωμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος, τελών άρδευσης κ.α.

 

Την κάρτα μπορούν να εκδώσουν όλοι οι αγρότες έως 70 ετών, οι οποίοι είναι δικαιούχοι αγροτικών επιδοτήσεων.

Στην πράξη, η Κάρτα Αγρότη προεξοφλεί μέρος των ετήσιων αγροτικών επιδοτήσεων που δικαιούται ο κάθε παραγωγός, προσφέροντάς του άμεσα την αναγκαία ρευστότητα, τη στιγμή που τη χρειάζεται, για τις ανάγκες της παραγωγής του.