επιτόκια καταθέσεων των λογαριασμών «Alpha Μισθοδοσία» και «Alpha Ταμιευτήριο Μετ’ Αποδοχών» μειώνει η Alpha Bank από την 23 Σεπτεμβρίου 2019. 

Συγκεκριμένα η Alpha Bank μειώνει κατά 0,03% τα επιτόκια των συγκεκριμένων λογαριασμών σε μεσοσταθμική βάση.