Συμβουλές και υποστήριξη σε «κόκκινους» δανειολήπτες προσφέρουν τα 25 Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών που λειτουργούν στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα από το 2017.

Στόχος της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι σε αυτές τις «θυρίδες εξυπηρέτησης» οι πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις , να ενημερώνονται για εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους προκειμένου να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους με τις τράπεζες και το Δημόσιο.  Τα εργαλεία αυτά απευθύνονται σε όσους παρουσιάζουν αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους παρέχοντας διεξόδους εκτός των δικαστηρίων και παρουσιάζονται αναλυτικά και με εύχρηστο τρόπο στον ιστότοπο της ΕΓΔΙΧ.

Εκτός από τον Εξωδικαστική Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών για τις επιχειρήσεις, και τον Νόμο Κατσέλη-Σταθάκη, στα γραφεία εξυπηρέτησης οι οφειλέτες που θέλουν να προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους από τον πλειστηριασμό θα μπορούν να ενημερωθούν για το νέο πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου και προβλέπει την υποβολή αιτήσεων μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, στα εν λόγω γραφεία μπορούν να εξυπηρετηθούν μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικροέμποροι και μικροεπιχειρηματίες, αγρότες, εργάτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι δεν μπορούν οι πολίτες να απευθυνθούν για ρύθμιση δανείων ή κούρεμα οφειλών, για αναστολή δικαστικών ενεργειών ή ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκεί οι οφειλέτες θα λάβουν οδηγίες και κατευθύνσεις ώστε να αξιοποιήσουν τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους.

Από την 1η Μαρτίου 2017 που λειτουργούν τα Κέντρα Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, έχουν εξυπηρετηθεί 13 χιλιάδες οφειλέτες περίπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο 3ο Συνέδριο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού ο Ειδικός Γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 50% των οφειλετών που προσήλθαν είχαν χρέη μόνο προς τις τράπεζες, το 15% μόνο προς το Δημόσιο και το 35% χρωστούσε και τα δύο. Εξ αυτών, το 75% ήταν φυσικά πρόσωπα, το 20% εκπροσωπούσαν πολύ μικρές επιχειρήσεις και το 5% μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ποιες λύσεις παρουσιάστηκαν στους οφειλέτες

•    το 20% των πολιτών δύναται να υποβάλλει αίτηση ένταξης στη νομοθεσία για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δηλαδή την αξιοποίηση του Νόμου Κατσέλη – Σταθάκη 
•    το 25% των πολιτών πρέπει να ξεκινήσει την επικοινωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στον Κώδικα Δεοντολογίας των Τραπεζών προς ρύθμιση των οφειλών (διότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο Νόμο Κατσέλη – Σταθάκη)
•    το 30% των οφειλετών δύναται να υποβάλει αίτηση ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τη ρύθμιση των οφειλών του (αφορά επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και εταίρους)
•    το 25% των πολιτών μπορεί να προχωρήσει σε μία σειρά από άλλες ενέργειες, όπως για παράδειγμα επικοινωνία με φορείς διαμεσολάβησης (π.χ. Συνήγορος Καταναλωτή, Καταναλωτικές Οργανώσεις κλπ), απευθείας ρύθμιση των οφειλών του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – ΟΕΚ, ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο – Ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς και ζήτησε γενικότερη ενημέρωση για το ρόλο των ΚΕΥΔ – ΓΕΥΔ, προστασία λογαριασμών από κατασχέσεις, προστασία ακινήτων από πλειστηριασμούς κλπ.