Αυστηρούς κανόνες στις διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων σε ευρώ, εκτός της Ευρωζώνης, επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ζητά απόλυτη διαφάνεια στις χρεώσεις μετατροπής συναλλάγματος.

Με σημερινή του απόφαση, το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε τους νέους κανονισμούς που προβλέπουν ότι, εντός ενός έτους, τα τέλη για διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ εντός της ΕΕ πρέπει να συμβαδίζουν με τα τέλη για τις εθνικές πληρωμές που πραγματοποιούνται στο επίσημο τοπικό νόμισμα.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιβάλουν στις τράπεζες κανόνες για τη χρήση ίσων τελών στις διασυνοριακές και τις εγχώριες πληρωμές εκτός ευρώ.

Διαφανείς μετατροπές νομισμάτων για συναλλαγές μέσω κάρτας και εμβάσματα

Προκειμένου να προστατευτούν οι καταναλωτές από την επιβολή αυθαίρετων χρεώσεων για τη μετατροπή συναλλάγματος, η ΕΕ ζητά από τις τράπεζες να ενημερώνουν τους πελάτες τους για το τελικό ποσό πριν την εκτέλεση της πληρωμής. 

Επιπλέον, οι καταναλωτές θα λαμβάνουν ηλεκτρονική ειδοποίηση προώθησης, όπως SMS, e-mail ή ειδοποίηση μέσω mobile banking ή άλλων εφαρμογών σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις μετατροπής νομίσματος. Αυτές οι υπηρεσίες κοινοποίησης θα προσφέρονται δωρεάν. Οι τράπεζες θα πρέπει, επίσης, να αποκαλύπτουν το εκτιμώμενο πλήρες κόστος μετατροπής νομισμάτων σε περιπτώσεις τραπεζικών μεταφορών πριν εκτελεστεί η πληρωμή.

Πώς κοστίζει η διατραπεζική μεταφορά 100 ευρώ στις χώρες εκτός Ευρωζώνης

Χώρα                  2012        2017

Βουλγαρία      18,68 €    19, 98 €
Κροατία             N/A          8,23 €
Τσεχία                9,50 €      8,71 €
Δανία                 2,17 €       2,69 €
Ουγγαρία       15,32 €       5,93 €
Πολωνία           2,73 €       1,54 €
Ρουμανία       12,58 €      11,19 €
Σουηδία                  0 €              0 €
ΗΒ                    15,63 €        9,26 €