Παρατείνεται, μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, «μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί από το κοινό».