Αύξηση μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα προκύπτει για το Δεκέμβριο του 2015 από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του υπουργείου Εργασίας, κατά 7.826 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Δεκεμβρίου, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 142.528, ενώ οι αποχωρήσεις σε 134.702. 

Από τις 134.702 συνολικά αποχωρήσεις, οι 53.391 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 81.311 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των ισοζυγίων των δύο μηνών, Δεκέμβριος 2015 και Δεκέμβριος 2014, προκύπτει θετική επίδοση κατά 8.660 θέσεων εργασίας, (για τον Δεκέμβριο 2015 θετικό ισοζύγιο 7.826  θέσεων εργασίας, έναντι αρνητικού ισοζυγίου 834 τον Δεκέμβριο του 2014).

Για ολόκληρο το 2015, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.809.552 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.709.852, εκ των οποίων οι 1.004.705 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 705.147 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του έτους 2015 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 99.700 νέες θέσεις εργασίας (υψηλότερο του αντίστοιχου ισοζυγίου του έτους 2014, κατά 578 περισσότερες θέσεις εργασίας).

Όπως σημειώνει το υπουργείο Εργασίας, παράλληλα με τις ηλεκτρονικές υποβολές εντύπων προσλήψεων – απολύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ", υπάρχει και ένα ιδιαίτερα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων που προέβησαν αναγκαστικά σε χειρόγραφες υποβολές εντύπων στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, λόγω είτε περιπτώσεων εκπρόθεσμων υποβολών, στις οποίες επιβάλλονται και τα προβλεπόμενα πρόστιμα, είτε ειδικών ελάχιστων περιπτώσεων επιχειρήσεων που αδυνατούν να υποβάλλουν τα στοιχεία ηλεκτρονικά. Το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων για το διάστημα από 01.12.2015 έως και 31.12.2015, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, διαμορφώνεται σε 1.702 απώλειες θέσεων εργασίας.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα αποτελέσματα του πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ" και τα στοιχεία του ΟΑΕΔ από τις χειρόγραφες υποβολές, η τελική τιμή του ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχόλησης για το έτος 2015, διαμορφώνεται στις 94.713 νέες θέσεις εργασίας, ενώ η αντίστοιχη τελική τιμή του ισοζυγίου ροών μισθωτής απασχόλησης για το έτος 2014 ήταν 91.542 νέες θέσεις εργασίας. 

Ωστόσο, μόνο οι τέσσερις στις δέκα προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα είναι πλήρους απασχόλησης. Συγκεκριμένα το 44,9% αφορά σε τέτοιες θέσεις, ενώ το 37,44% σε μερική απασχόληση και το 18,07% σε εκ περιτροπής.