Θέλετε να εργαστείτε στο Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, αλλά δεν έχετε τα απαραίτητα εκπαιδευτικά ή γλωσσικά προσόντα; Κανένα πρόβλημα. Φτάνει να διαθέτετε άδεια οδήγησης κατηγορίας Β και οδηγική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών.

Το Ευρωκοινοβούλιο, μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (ΕΡSΟ) προκήρυξε 110 θέσεις για Οδηγούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με έδρα τις Βρυξέλλες και μηνιαίες αποδοχές που ξεκινούν από 1.907,24 ευρώ.

Τα καθήκοντα της θέσης αφορούν την μεταφορά προσωπικοτήτων, καθώς και μόνιμων ή άλλων υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κυρίως στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο, την μεταφορά επισκεπτών (μέλη του διπλωματικού σώματος και άλλες προσωπικότητες) και την μεταφορά αντικειμένων και εγγράφων καθώς και αλληλογραφίας..

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαθέσει στους οδηγούς υπηρεσιακή στολή που θα φέρει τα διακριτικά του οργάνου, ενώ οι υπάλληλοι μπορεί να χρειασθεί να εργασθούν, ενδεχομένως, το βράδυ ή και τα σαββατοκύριακα.

Προσόντα

Για την διεκδίκηση μιας από τις προσφερόμενες θέσεις, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και να διαθέτουν άδεια οδήγησης κατηγορίας Β σε ισχύ.

Παράλληλα θα πρέπει να αποδεικνύουν επαγγελματική πείρα τουλάχιστον δύο ετών ως οδηγοί στον τομέα της μεταφοράς προσώπων, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Τέλος απαιτείται ικανοποιητική γνώση (επίπεδο B2) της αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής γώσσας.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εγγραφούν ηλεκτρονικώς στον δικτυακό τόπο της EPSO στην διεύθυνση: http://europa.eu/ epso/apply/jobs/index_fr.htm εως τις 18 Μαΐου. Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον προσεχή Ιούλιο.

Η σύμβαση που θα συναφθεί με όσους επιλεγούν θα είναι διάρκειας ενός έτους, ενώ θα μπορεί να ανανεωθεί για ένα ακόμη έτος προτού μετατραπεί σε αόριστης διάρκειας.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαδικασία, οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν e mail στο: ACdrivers2016@ep.europa.eu