Ολοκληρώνεται την Πέμπτη 23 Μαΐου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο www.asep.gr για την προκήρυξη 3Κ/2019 του ΑΣΕΠ που αφορά 76 μόνιμες προσλήψεις σε ΟΑΕΔ, ΣΕΠΕ, ΕΛΣΤΑΤ.

Στη διαδικασία συμμετέχουν υποψήφιοι 21 διαφορετικών ειδικοτήτων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, οι οποίοι θα διοριστούν για την κάλυψη αναγκών οκτώ φορέων.

Η κατανομή των θέσεων ανά φορέα αφορά:

ΟΑΕΔ: 9 θέσεις ΠΕ Πληροφορικής (Αθήνα).

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: 8 θέσεις ΠΕ Στατιστικών, ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και ΔΕ Τυπογραφίας (Αθήνα).

Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων: 3 θέσεις ΠΕ Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (ΠΕ Ιατρών), ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Οικονομικού (Αθήνα).

Μητρόπολη Τριφυλλίας - Ολυμπίας: 1 θέση ΠΕ Διοικητικού (Κυπαρισσία).

Επιμελητήριο Λακωνίας: 1 θέση ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ (Σπάρτη).

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης: 3 θέσεις ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (Θεσσαλονίκη).

Υπουργείο Δικαιοσύνης: 2 θέσεις ΥΕ Νεκροτόμων (Αθήνα).

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας: 49 θέσεις Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητών Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (σε διάφορες περιοχές).

Οι ειδικότητες

Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης έχουν προκηρυχθεί 63 θέσεις στις ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, ΠΕ Θετικών Επιστημών ειδικότητας Βιοχημικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μεταλλειολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών, ΠΕ Οικονομικού, ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Πληροφορικής ειδικότητας Επιστήμης Η/Υ, ΠΕ Στατιστικών και ΠΕ Συντονιστής Μεταμοσχεύσεων (ΠΕ Ιατρών).

Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης έχουν προκηρυχθεί 7 θέσεις στις ειδικότητες: ΤΕ Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών - Δομικών Έργων και ΤΕ Πληροφορικής.

Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκηρύχθηκαν 4 θέσεις στις ειδικότητες: ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Βιβλιοδεσίας), ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ.Εκτυπωτών Offset) και ΔΕ Τυπογραφίας (ειδ. Φωτοσύνθεσης).

Τέλος στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης προκηρύχθηκαν 2 θέσεις ειδικότητας: ΥΕ Νεκροτόμων.