Όσοι ωφελούμενοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου για νέους έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας», από τις 10 Μαρτίου, έως τις 11 Απριλίου 2016, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.insete-training.gr και με τον προσωπικό τους κωδικό (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) να ενημερωθούν σχετικά με την επιλογή τους στην υλοποίηση του προγράμματος.

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020" και συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/YEI)