Ξεκίνησαν από σήμερα οι αιτήσεις στη νέα προκήρυξη 413 θέσεων κοινφελούς εργασίας για πτυχιούχους, σε επιβλέποντες φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου, στον ΕΛΓΑ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον ΕΛΓΟ Δήμητρα, στον ΕΦΕΤ και σε περιφέρειες σε ολόκληρη τη χώρα, στις ειδικότητες Γεωπόνων, Κτηνιάτρων, Δασοπόνων, Δασολόγων, Ιχθυολόγων και τεχνολόγων Τροφίμων.

Επειδή οι διατιθέμενες θέσεις απασχόλησης αφορούν ειδικότητες Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα, ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι μόνο πτυχιούχοι πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, των ανωτέρω κατηγοριών και ειδικοτήτων, διαφορετικά αποκλείεται η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

Οι ωφελούμενοι θα αμείβονται με το ποσό των 495,25 ευρώ µηνιαίως για όσους είναι άνω των 25 ετών και 431,75 ευρώ µηνιαίως για τους ανέργους κάτω των 25 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), µε τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονοµασία Χρήστη και Συνθηµατικό), έως τις 18 Απριλίου.