Για το Νοέμβριο μετατέθηκε η ημερομηνία έναρξης και λήξης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης ‘’Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» - «Βιομηχανικά Υλικά» -«Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό»’’, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε  ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ξεκινά στις 15 Νοεμβρίου 2017  στις 16:00 και έχει  με καταληκτική ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 16:00

Υπενθυμίζεται ότι  η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ήταν η 19η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 16:00 με καταληκτική ημερομηνία την 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 16:00.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 30.000.000 ευρώ εν των οποίων η δημόσια δαπάνη θα ανέρχεται σε 24.250.000 ευρώ και η διαφορά μεταξύ του συνολικού προϋπολογισμού και της δημοσίας δαπάνης  θα είναι η ιδιωτική συμμετοχή, η οποία θα καλυφθεί από τους δικαιούχους.

Η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚhttp://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και της ΓΓΕΤwww.gsrt.gr.