Μεσοσταθμικές μειώσεις έως 15% σε όλες τις νέες συντάξεις και αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών έως 40% λόγω της ενοποίησης όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης υπό την« ομπρέλα» του ΕΦΚΑ, φέρνει το νομοσχέδιο για το νέο Ασφαλιστικό που θα αποτελέσει τη βάση της διαπραγμάτευσης με τους Θεσμούς.

Στις 164 σελίδες του νομοσχεδίου προβλέπονται μεγάλες ανατροπές στη δομή και στις παροχές του Ασφαλιστικού, με χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης για κύριες και επικουρικές συντάξεις, μικρότερα εφάπαξ και σταδιακή περικοπή από φέτος στο ΕΚΑΣ (το οποίο θα καταργηθεί το 2020).

Μεγάλοι χαμένοι της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι οι νέοι συνταξιούχοι, καθώς από 1/1/2016 η σύνταξη γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του φορέα κύριας ασφάλισης υπολογίζεται ως το άθροισμα δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης (384 ευρώ) και της ανταποδοτικής σύνταξης, η οποία θα υπολογίζεται στις αποδοχές ή στο εισόδημα επί των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές σε ολόκληρο τον εργασιακό βίο και θα κλιμακώνεται ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, ποσοστού αναπλήρωσης από 0,80% έως 2%.

Εως τα 15 χρόνια ασφάλισης το ποσοστό θα είναι 0,80%, από τα 15 έως τα 18 χρόνια 0,92%, από τα 18 έως τα 21 χρόνια 1,04%, από τα 21,01 έως τα 24 χρόνια 1,16%, από τα 24,01 - 27 χρόνια 1,29%, από τα 27,01 έως τα 30 χρόνια 1,42%, από τα 30,01 έως τα 33 χρόνια 1,55% και 1,69% από τα 33,01 έως τα 36 χρόνια Με 40 χρόνια ασφάλισης και συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ, θα δίνεται κύρια σύνταξη που δεν θα ξεπερνά τα 1.244 ευρώ: 384 ευρώ η εθνική σύνταξη + 860 ευρώ η ανταποδοτική (43% Χ 2.000 ευρώ)

Αγρότες - επαγγελματίες

Για μια τριετία αυξάνονται οι εισφορές για την επικουρική ασφάλιση και οι εισφορές για όσους είχαν χαμηλότερα ασφάλιστρα (επιστήμονες, αγρότες κ.ά.). Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών καθορίζεται στα 5.860 ευρώ 

Μεγάλες ανατροπές φέρνει το νομοσχέδιο και για τους ασφαλισμένους αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, λόγω της αύξησης εισφορών. Για τους αγρότες, η αναπροσαρμογή των εισφορών τους, προτείνεται να ξεκινήσει εντός του 2016 και να διαρκέσει έως το 2019,προκειμένου να επέλθει τότε η τελική εξομάλυνση στα επίπεδα του ΙΚΑ. Αυτό σημαίνει σταδιακή αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από το 7%, στο 20% μέσα σε μία τριετία, ανά εξάμηνο.

Αντίστοιχα, στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ προτείνεται από το 2017 και μετά, να θεσπιστεί εισφορά, επί του φορολογητέου εισοδήματός τους, στο 20% αυτού. Το ποσό που θα καταβάλλουν θα προκύπτει από το καθαρό φορολογητέο εισόδημά τους, με βάση τις δραστηριότητες που είχαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Από 1.1.2016 και μέχρι την 31.12.2018, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο (αντί 3%) και σε ποσοστό 4% για τον εργοδότη (αντί 3%)