Τα πάνω-κάτω σε 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο, στον ΟΑΕΕ, το ΕΤΑΑ, τον ΟΓΑ και στα ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών φέρνουν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμένων.

Τα νέα όρια ηλικίας επηρεάζουν όλους τους ασφαλισμένους, με εξαίρεση ειδικές κατηγορίες όπως οι εργαζόμενοι με το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών, οι μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε εργασία τέκνων κ.α.

«Κλειδί» για την συνταξιοδότηση αποτελεί η ηλικία που συμπληρώνει ο ασφαλισμένος, πριν ή μετά τις 19/8/2015 που ισχύει ο νέος νόμος. Αν συμπληρώνουν πριν από το νόμο την ηλικία συνταξιοδότησης, δεν επηρεάζονται, αρκεί να έχουν και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, δηλαδή να έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αν συμπληρώσουν μετά το νόμο, είτε την ηλικία είτε το συνολικό χρόνο ασφάλισης, τότε θα βγουν στη σύνταξη με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας.

Τρεις κατηγορίες ασφαλισμένων επηρεάζονται καθοριστικά με τα νέα όρια ηλικίας:

1. Άντρες και γυναίκες με 10.500 ημέρες ασφάλισης: Καθοριστική σημασία έχει το πότε συμπληρώνουν τις 10.500 ημέρες ασφάλισης. Αν είναι έως το 2012, αποφεύγουν την απότομη αύξηση του ορίου ηλικίας από τα 58 και τα 59 στα 62 έτη. Αν το 58ο έτος συμπληρωθεί φέτος μετά τις 18/8/2015, θα επιβαρυνθούν.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένος/-η που το έτος 2012 είχε συμπληρώσει 10.500 ημέρες ασφάλισης και συμπληρώνει το 59ο έτος της ηλικίας του το έτος 2016, δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 59 ετών και 9 μηνών (και εφόσον, βέβαια, έχει τις απαιτούμενες 11.100 ημέρες ασφάλισης).

Ασφαλισμένος/-η που συμπληρώνει από 1.1.2013 και εφεξής 10.500 ημέρες ασφάλισης, δικαιούται σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν από το έτος αυτό και εφεξής, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 12.000 ημερών ασφάλισης.

2. Γυναίκες ασφαλισμένες: Το ζητούμενο είναι να συμπληρώνουν μέχρι το 2012 είτε την ηλικία των 55 ετών με 4.500 ημέρες ασφάλισης (για μειωμένη σύνταξη), είτε η ηλικία των 60 ετών προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη. Αυτές οι κατηγορίες ασφαλισμένων δεν επηρεάζονται και μπορούν να αποχωρήσουν με τα παλιά όρια ηλικίας που είναι είτε το 61ο είτε το 62ο έτος.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2011 και συμπληρώνει το 58o έτος της ηλικίας της το έτος 2017: δικαιούται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 61 ετών και 5 μηνών.

Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2012 και συμπληρώνει το 56,5 έτος της ηλικίας της το έτος 2018: δικαιούται μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 61 ετών και 9 μηνών.

Ασφαλισμένη που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης το έτος 2013, δικαιούται πλήρη σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ισχύουν από το έτος αυτό και εφεξής, δηλαδή με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας και 12.000 ημερών ασφάλισης.

3. Μητέρες ανηλίκων παιδιών: Καταλύτης θεωρείται η ύπαρξη ανήλικου παιδιού και οι 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ως το 2012. Με αυτό τον τρόπο κατοχυρώνουν τα όρια ηλικίας που ισχύουν μέχρι τις 18/8/2015 για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη, αρκεί βέβαια να είχαν συμπληρώσει ένα από τα όρια αυτά για να μη θιγούν.

Παράδειγμα:

Ασφαλισμένη μητέρα που κατά το έτος 2012 έχει συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης, έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί, και συμπληρώνει το 60ό έτος της ηλικίας το έτος 2019: δικαιούται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 64 ετών και 5 μηνών.

Ασφαλισμένη μητέρα που κατά το έτος 2011 έχει συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης, έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί και συμπληρώνει το 52o έτος της ηλικίας το έτος 2016: δικαιούται μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση της ηλικίας 56 ετών και 9 μηνών.

Ασφαλισμένη μητέρα που συμπληρώνει από 1.1.2013 και εφεξής 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί, δικαιούται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 67ου ή του 62ου έτους της ηλικίας αντίστοιχα.