Έως και δύο χρόνια νωρίτερα μπορούν να βγουν στη σύνταξη χιλιάδες ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ που αποχωρούν με διαδοχική ασφάλιση, έχοντας εργαστεί δηλαδή και ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Όταν υπάρχει χρόνος διαδοχικής και παράλληλης ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ, σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, τα όρια ηλικίας «ψαλιδίζονται» μέχρι και 24 μήνες, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να βγουν στη σύνταξη. 

Από το νέο καθεστώς ωφελούνται κατά κύριο λόγο δυο βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων, που «κλειδώνουν» από τώρα τη σύνταξή τους:

Γυναίκες που είναι μητέρες ανηλίκων και είχαν συμπληρώσει παράλληλα 5.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι τις 31/12/2012. Εφόσον έχουν τελευταίο φορέα ασφάλισης τον πρ. ΟΑΕΕ, μπορούν πλέον να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62.

- Άνδρες που είχαν συμπληρώσει 35ετία έως το 2012, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει τα 60 έτη της ηλικίας τους στις 18 Αυγούστου του 2015 και συνεπώς δεν θεμελίωσαν τότε δικαίωμα με τις διατάξεις του ΟΑΕΕ.

Με άλλα λόγια ασφαλισμένοι 60 - 62 ετών που υπέβαλλαν αίτηση συνταξιοδότησης και αυτή απορρίφθηκε λόγω ορίου ηλικίας, με την νέα ερμηνεία μπορούν να επανέλθουν, να ξανακάνουν αίτηση και να δικαιωθούν σύνταξη.

Το όριο ηλικίας που ο ΟΑΕΕ ως τελευταίος φορέας δεν απορρίπτει την αίτηση συνταξιοδότησης αλλά την «διαβιβάζει» σε άλλο πρώην Ταμείο (επειδή δεν πληρούνται σ΄ αυτόν οι απαραίτητες προϋποθέσεις), είναι το 60ο και όχι το 62ο .

Προϋπόθεση, φυσικά, για την έξοδο είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν και χρόνο ασφάλισης πρ. ΙΚΑ, ώστε να θεμελιώνουν με τις ειδικές διατάξεις του πρώην Ταμείου μισθωτών.

Μάλιστα όσα συνταξιοδοτικά αιτήματα υποβλήθηκαν από 13 Μαίου 2016 και μετά (έναρξη
ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου) και απορρίφθηκαν λόγω του ηλικιακού ορίου θα επανεξετασθούν, εφόσον υποβληθεί αίτηση από τους ενδιαφερόμενους και η καταβολή της σύνταξης θα είναι αναδρομική.

Μητέρες ανηλίκων

Νωρίτερα θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης και οι γυναίκες μητέρες ανηλίκων, καθώς για την συμπλήρωση των 5.500 ημερών ασφάλισης μπορεί να αξιοποιηθεί και χρόνος του πρ. ΟΑΕΕ.

Συγκεκριμένα οι γυναίκες βγαίνουν:

- Στα 50 έτη με μειωμένη σύνταξη και στα 55 με πλήρη, αν μέχρι 31/12/2010 συμπληρώνονται 5.500 ημέρες ασφάλισης και υπάρχει ανήλικο.

- Στα 52 έτη με μειωμένη και στα 57 με πλήρη σύνταξη, αν μέχρι 31/12/2011 συμπληρώνονται 5.500 ημέρες ασφάλισης και υπάρχει ανήλικο.

- Στα 55 έτη με μειωμένη και στα 60 με πλήρη σύνταξη αν μέχρι 31/12/2012 συμπληρώνονται 5.500 ημέρες ασφάλισης και υπάρχει ανήλικο.